BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Łomża z dnia 9 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.


Na podstawie art.199 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz .U. Nr 249 poz. 2104/

§ 1

postanawiam przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok zgodnie z załącznikami:
plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 825 860 zł, zrealizowano 17 723 241,97 zł./ Załącznik Nr 1/.
plan wydatków po dokonanych zmianach 20 871 536 zł, zrealizowano 20 236 615,81 zł /Załącznik Nr 2/.
2. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 3.
3. Zrealizowane zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
4. Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy za 2006 rok.

§ 2

Sprawozdanie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 mar 2007 10:33
Data opublikowania: czwartek, 15 mar 2007 10:38
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 2806 razy