Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.

UCHWAŁA NR X/89/19 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
Pliki do pobrania: