Strona główna » Inwestycje » Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki na terenie gminy Łomża » Realizacja projektu

Inwestycja warta ponad 4 miliony będzie realizowana

Pod koniec września wójt gminy Łomża podpisał umowę na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach...
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy: Ins...
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Stare Modzele i Podgórze oraz systemu odprowadzania ...
więcej

Dwa miliony na lepszą wodę i oczyszczanie ścieków

Blisko 2 miliony złotych otrzymała gmina Łomża na realizację zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. ...
więcej