Strona główna » Inwestycje
3
sty
2017

Gmina Łomża przejęła wodociąg i kanalizację

1 stycznia 2017 r. Gmina Łomża przejęła obowiązek dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W imieniu gminy to zadania realizuje Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża.

Bardzo zły stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, przestarzałe i wyeksploatowane urządzenia z technologią z lat 70 i 80, wymagające modernizacji lub całkowitej wymiany, skłoniły samorząd gminy Łomża do podjęcia decyzji o  całkowitym przejęciu sieci wodno-kanalizacyjnych. Stan ten jest spowodowany zaniedbaniami i brakiem inwestycji na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

- Powyższe działania podejmujemy w trosce o poprawę życia naszych mieszkańców. Chcemy też sami zarządzać naszym majątkiem i mieć wpływ na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która obecnie jest w bardzo złym stanie. Na ten cel będziemy pozyskiwać środki zewnętrzne – informuje wójt gminy Łomża. - Stawki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki nie wzrosną – uspokaja wójt Piotr Kłys. 

W 2017 r. podobnie jak w roku ubiegłym, obowiązywać będzie całkowita dopłata do abonamentu za dostawę wody i częściowa dopłata do abonamentu za odprowadzenie ścieków, co w praktyce wygląda następująco:

DOSTARCZANA WODA

Cena/stawka brutto

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,21 zł/m3

Opłata abonamentowa

6,74 zł/m-c

Opłata abonamentowa po dotacji, podjętej uchwałą rady gminy   

0 zł/m-c

 

ODPROWADZANE ŚCIEKI

Cena/stawka brutto

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

8,46 zł/m3

Opłata abonamentowa

6,74 zł/m-c

Opłata abonamentowa po dotacji, podjętej uchwałą rady gminy   

4,35 zł/m-c


- Wymierne efekty przejęcia obowiązku dostarczania wody i odprowadzania ścieków, nie będą natychmiast widoczne. Trzeba włożyć wiele pracy, cierpliwości i środków finansowych w poprawę obecnego stanu infrastruktury, tym bardziej, że jest on dość rozbudowany. Dlatego też liczymy na Państwa wyrozumiałość w związku z możliwością wystąpienia przejściowych niedogodności - dodaje wójt.

Jak informuje Sławomir Gawrych - p. o. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych, od 1 stycznia 2017 r. pracownicy Zakładu, posiadający odpowiednie identyfikatory będą odwiedzać mieszkańców w domach i zawierać z nimi nowe umowy.

Wszelkie awarie, które wystąpią na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, należy zgłaszać pod czynnym przez całą dobę numerem telefonu: 733 77 29 77.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): kadencja,