Strona główna » Inwestycje » Termomodernizacja budynków szkół podstawowych » Aktualności - projekt
21
kwi
2017

Szkoły cieplejsze i ładniejsze

- Wreszcie w szkole jest ciepło! Dzieci już nie marzną – zgodnie mówiły dyrektorki szkół w Pniewie, Jarnutach, Konarzycach i Kupiskach, obecne na konferencji podsumowującej termomodernizację obiektów oświatowych na terenie gminy Łomża. Trwający od 2014 r. projekt dobiegł końca, a jego efekty zostały zaprezentowane w Szkole Podstawowej im. Rodzin Jabłońskich w Pniewie. W trakcie konferencji zgromadzeni goście wysłuchali także prelekcji na temat efektywnego użytkowania energii i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na jej oszczędzanie oraz obejrzeli specjalnie przygotowany na tę okoliczność występ młodzieży szkolnej.

- Cieszę się, że dzięki pracy urzędników i zaangażowaniu społeczności lokalnej przeprowadziliśmy ten projekt – mówił Piotr Kłys, Wójt Gminy Łomża. – Wprowadziliśmy szereg usprawnień termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia ciepła i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery. W przypadku szkoły w Pniewie audyt pokazuje, że możemy zaoszczędzić ok. 80 tys. rocznie, a w innych szkołach oszczędności na ogrzewaniu są do 50%.

Projekt, którego efekty omawiano na konferencji 19 kwietnia 2017 r., realizowany był w dwóch etapach. 8 września 2014 r. gmina Łomża podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska o dofinansowanie projektu pn.:  „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w gminie Łomża w miejscowościach: Jarnuty, Konarzyce i Nowe Kupiski” ze środków Europejskiego Funduszu Gospodarczego 2009-2014.

W Szkole Podstawowej w Jarnutach docieplone zostały ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę drzwiową, zmodernizowano instalacje wewnętrzne i zainstalowano kocioł na biomasę o mocy 50 kW oraz wykonano elewację zewnętrzną. Koszt inwestycji wyniósł 335 tysięcy 213 złotych.
Gmina z własnych środków sfinansowała dodatkowo oświetlenie na zewnątrz budynku oraz monitoring.

Termomodernizację przeszedł też budynek szkoły w Kupiskach. Jest to stosunkowo nowy obiekt oddany do użytku w 1996 r., ale wybudowany według starej technologii dlatego, jak powiedziała w trakcie wystąpienia pani dyrektor Edyta Śledziewska, w okresie jesienno-zimowo-wiosennym w szkole mimo włączonego centralnego ogrzewania, cały czas było zimno. Aby poprawić komfort nauki i pracy w budynku docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację wewnętrzną oraz zainstalowano kocioł na biomasę o mocy 150 kW. Koszt termomodernizacji wyniósł 485 tysięcy 604 złote. W ramach robót dodatkowych w szkole przeprowadzono kapitalny remont wentylacji, który był konieczny z powodu uciążliwego zapachu w budynku.

W szkole w Konarzycach zakres prac był najmniejszy, ale bardzo potrzebny z powodu wysokich kosztów ogrzewania.– Ogrzewanie olejem było bardzo drogie. Przy dużych mrozach jedno tankowanie starczało na 3 tygodnie i kosztowało 15 tysięcy złotych. Obecnie w ciągu miesiąca spalamy ok. 7 ton pelletu, co kosztuje ok. 5 tysięcy złotych. Oszczędności są więc bardzo duże  – mówiła Beata Michalak, dyrektor SP w Konarzycach.
W budynku szkoły w Konarzycach poza wymianą pieca z olejowego na kocioł na biomasę o mocy 100kW. docieplono także ściany zewnętrzne budynku oraz wykonano modernizację instalacji wewnętrznych.  Zadanie to kosztowało 122 tysiące 371 złotych.

Projekt planowo miał zostać zakończony i rozliczony do końca kwietnia 2016 r., ale na początku ubiegłego roku pojawiła się szansa na pozyskanie dodatkowych środków z Programu PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Wójt Gminy Łomża zdecydował o włączeniu do projektu sali gimnastycznej przy Szkole w Kupiskach, której warunki termiczne i wygląd znacząco odbiegały od wyremontowanej już szkoły. Nie było to jednak proste, ponieważ przeprowadzony audyt efektywności energetycznej wykazał, że stan sali gimnastycznej nie wymaga termomodernizacji. Dopiero zlecone przez wójta badanie ścian za pomocą kamer termowizyjnych wykazało, że budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wymaga szybkiej interwencji. 14 lipca 2016 r. gmina podpisała aneks do umowy o dofinansowanie także prac termomodernizacyjnych budynku sali gimnastycznej.

Dzięki środkom pochodzącym z Mechanizmu Finansowego EOG docieplono ściany budynku, a tradycyjne żarówki zastąpiono energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi typu LED. W budynku zainstalowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, czyli tzw. rekuperację.

Kilka miesięcy później – 3 października 2016 r. – pojawiła się kolejna szansa na pozyskanie środków pochodzących z krajów darczyńców: Islandii, Norwegii i Lichtensteinu. Gmina zdecydowała się na przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie, który generował wysokie koszty utrzymania.

- Ta termomodernizacja to było ogromne wyzwanie logistyczne, z tego powodu, że trwała w trakcie roku szkolnego – wspomina dyrektor Hanna Wichorowska – To były długie sześć miesięcy, ale  daliśmy radę, dzięki pomocy i wsparciu radnego Mieczysława Kaliściaka, sołtysa Wojciecha Konert, pracowników szkoły, nauczycieli i przede wszystkim rodziców naszych dzieci. 

W Szkole Podstawowej w Pniewie docieplono ściany zewnętrzne, zmodernizowano instalację wewnętrzną, zainstalowano kocioł na biomasę o mocy 100 kW, wymieniono okna i drzwi, zamontowano system zarządzania energią, zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne oraz wykonano roboty posadzkarskie, tynkarskie i malarskie wewnątrz budynku. Te prace kosztowały aż 915 tysięcy 455 złotych. Dodatkowo z budżetu gminy wygospodarowano środki na monitoring zewnętrzny i wewnętrzny szkoły.

Łącznie całkowity koszt projektu termomodernizacji gminnych obiektów oświatowych wyniósł prawie 2 miliony 500 tysięcy złotych. Tylko niespełna 800 tysięcy złotych pochodziło z środków  Gminy Łomża. Reszta ok. 1 milion 700 tysięcy złotych to dofinansowanie z środków zewnętrznych, które udało się pozyskać na realizację zadań.

 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
 • Szkoły cieplejsze i ładniejsze
Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

 • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
 • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
 • Korzystamy z Google Maps
 • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.