Strona główna » Dla mieszkańców
31
maj
2017

Spotkanie robocze w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

29 maja 2017 r. w siedzibie urzędu odbyło się drugie już spotkanie robocze mające na celu stworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2025 w gminie Łomża. Wzięły w nim udział 22 osoby - wójt gminy, przedstawiciele oświaty, kultury, straży pożarnej oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

Na zaproszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża – Małgorzaty Jolanty Kozickiej spotkanie poprowadził Pan Zygmunt Klimczuk - doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Spotkanie dotyczyło określenia kierunków integracji i rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Łomża. Podczas spotkania zostały utworzone trzy grupy robocze: grupa ds. socjalnych, grupa  ds. oświaty, grupa ds. kultury. Przez grupy robocze zostały zdiagnozowane problemy społeczne mieszkańców Gminy Łomża jak również zostały ustalone cele strategiczne i kierunki działania.

         Kolejne spotkanie robocze zaplanowano na dzień 20 lipca 2017 roku. Zostanie utworzona wersja robocza strategii, która będzie poddana konsultacjom społecznym.

 

 

  • Spotkanie robocze w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  • Spotkanie robocze w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  • Spotkanie robocze w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  • Spotkanie robocze w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  • Spotkanie robocze w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Wiadomość opublikowana przez: Administrator