Strona główna » Inwestycje » Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki na terenie gminy Łomża » Realizacja projektu
11
lip
2017

Dwa miliony na lepszą wodę i oczyszczanie ścieków

Blisko 2 miliony złotych otrzymała gmina Łomża na realizację zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Z 88 złożonych w naborze wniosków, 33 zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymają wsparcie finansowe. 10 lipca 2017 r. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski podpisali umowy o dofinansowanie z przedstawicielami gmin z województwa podlaskiego na kwotę nieco ponad 51 mln złotych.

Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu gmina Łomża przebuduje stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Podgórze i Stare Modzele oraz system odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki. Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 4 mln złotych.

- Obecny, bardzo zły stan infrastruktury wodno-ściekowej to efekt zaniedbań i braku inwestycji na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Dziś potrzebne są duże nakłady finansowe, aby poprawić stan wodociągów i studni, z których czerpana jest woda – informuje wójt gminy Łomża. – Cieszę się, że nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony w Urzędzie Marszałkowskim i będziemy mogli rozpocząć długo oczekiwaną i niezbędną modernizację.

Łącznie w naborze wpłynęło 88 wniosków, ale środków wystarczyło na podpisanie 33 umów. Dzięki dofinansowaniu w województwie podlaskim powstanie 64 km sieci wodociągowej, prawie 18 km sieci kanalizacyjnej, 420 przydomowych oczyszczalni ścieków, 16 ujęć wody, 9 stacji uzdatniania wody, 21 stacji uzdatniania wody zostanie przebudowanych oraz powstanie cztery, a przebudowanych zostanie siedem oczyszczalni ścieków.

Foto: Wojciech Oksztol / Wrota Podlasia

  • Dwa miliony na lepszą wodę i oczyszczanie ścieków
  • Dwa miliony na lepszą wodę i oczyszczanie ścieków
Wiadomość opublikowana przez: Administrator