Strona główna » Dla mieszkańców
1
sie
2017

Rolniku, wnioskuj o zwrot akcyzy

Informacja dla producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II półroczu 2017 r.

Wójt Gminy Łomża informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami, posiadaczami zależnymi (dzierżawca) gruntów rolnych położonych na terenie gminy Łomża, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

odpowiedni wniosek należy złożyć do Wójta Gminy Łomża (Urząd Gminy Łomża pok. 21) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie:

 od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.,   

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2017 roku – 1,00 zł

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

foto: www.strefaagro.pomorska.pl

Wiadomość opublikowana przez: Administrator