Strona główna » Dla mieszkańców
17
lis
2017

Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację

Spotkaniem w Mikołajkach zakończyły się warsztaty i spotkania z mieszkańcami mające na celu wypracowanie wspólnych pomysłów, które będą zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Program określi priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia i będzie jednym z narzędzi wdrażania Programu Rozwoju Gminy Łomża do 2020 r. Mieszkańcy gminy jak zwykle nie zawiedli i zgłosili wiele pomysłów na poprawę ich jakości życia.

- Cieszę się, że mieszkańcy aktywnie uczestniczą w spotkaniach i dzielą się pomysłami na to, jak ulepszyć swoje najbliższe otoczenie – mówi wójt Piotr Kłys. – Zebraliśmy wiele koncepcji, które posłużą do nakreślenia potrzeb i celów możliwych do zrealizowania dzięki środkom zewnętrznym.
Oprócz Mikołajek, spotkania odbyły się w Pniewie, Podgórzu i Wygodzie. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w Wygodzie, gdzie na konsultacje przybyło ponad 40 mieszkańców. Wśród zgłaszanych we wszystkich miejscowościach zapotrzebowań znalazły się m.in. modernizacja świetlic, remonty dróg, budowa chodników, boisk, siłowni, placów zabaw i ścieżek rowerowych, poprawa dróg dojazdowych do pól czy stworzenie dziennego domu pobytu seniora.
Analizą koncepcji projektowych zajmuje się obecnie zespół ds. Programu Rewitalizacji Gminy Łomża, a efektem pracy będzie wielostronicowy Program, który zostanie również skonsultowany z mieszkańcami i przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Łomża jeszcze do końca tego roku. Po jego przyjęciu droga do pozyskiwania funduszy zewnętrznych będzie jeszcze łatwiejsza.

 

 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
 • Mieszkańcy gminy Łomża zgłosili swoje pomysły na rewitalizację
Wiadomość opublikowana przez: Administrator