Strona główna » Inwestycje
13
cze
2018

Przekazanie placu budowy ulicy Kościelnej w Podgórzu

W ramach robót wykonane zostaną: kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia bitumiczna, chodniki i wjazdy na posesję

Roboty mają się rozpocząć w najbliższych dniach, a zakończą w listopadzie. Niestety związane jest to z dużymi uciążliwościami dla mieszkańców, ponieważ przez jakiś czas nie będzie swobodnego dojazdu do posesji.

W pierwszym etapie wykonawca rozbierze istniejącą nawierzchnie i podbudowę, czyli zrobi wykop na ok. 30 cm. Następnie odcinkami będzie całkowicie wyłączona ulica z ruchu na czas wykonywania kanału deszczowego.

Dobrą wiadomością przy tych utrudnieniach jest to, że z rozebranego asfaltu z ulicy Kościelnej wykonawca polepszy ulice Słoneczną i Piękną, którymi będzie skierowany objazd na czas budowy.

Inwestycja realizowana jest w całości ze środków gminy, a jej koszt to milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych

Jest to pierwszy etap budowy dróg w Podgórzu. W kolejnym etapie będzie wykonane oświetlenie ulicy Pięknej i Słonecznej, a następnie zrealizowane zostanie kanalizację deszczową i nawierzchnię bitumiczna na tych ulicach.

  • Przekazanie placu budowy ulicy Kościelnej w Podgórzu
  • Przekazanie placu budowy ulicy Kościelnej w Podgórzu
  • Przekazanie placu budowy ulicy Kościelnej w Podgórzu
  • Przekazanie placu budowy ulicy Kościelnej w Podgórzu
  • Przekazanie placu budowy ulicy Kościelnej w Podgórzu
Wiadomość opublikowana przez: Administrator