Strona główna » Inwestycje
29
cze
2018

Mieszkańcy gminy Łomża potrafią liczyć zyski...

Interpretacja Ministerstwa Finansów dotycząca konieczności pokrycia podatku Vat od unijnych dotacji do instalacji kolektorów słonecznych czy zestawów fotowoltaicznych sprawiła, że Gmina Łomża, podobnie jak wiele innych samorządów, odstępuje od realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża”. Decyzje podjęto w trakcie spotkania z mieszkańcami, którzy chcieli przejść na OZE i mieli współfinansować projekt. Niekorzystna interpretacja przepisów podatkowych sprawia, że ich wkład musiał znacząco wzrosnąć, co sprawiło, że dla wielu mieszkańców gminy Łomża inwestycja przestała być opłacalna.

Spotkanie z mieszkańcami w związku z projektem „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża” odbyło się we wtorek sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kupiskach. Gmina na realizację powyższego zadania otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 – Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Projekt zakłada montaż 50 zestawów kolektorów słonecznych oraz 48 zestawów fotowoltaicznych na budynkach należących do mieszkańców gminy Łomża. Ustalenia pomiędzy gminą, a mieszkańcami dotyczące finansowania projektu, zakładały pokrycie wkładu własnego Beneficjenta przez mieszkańców w wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych + VAT 8% lub 23% w zależności od lokalizacji zestawu kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych. 
Na spotkaniu zainteresowanym mieszkańcom - uczestnikom wspólnego projektu, przekazano informacje dotyczące cen instalacji po ogłoszonym przez Urząd Gminy przetargu, a także aktualnej interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej konieczności pokrycia podatku VAT od przyznanej dotacji. W związku z tym wkład własny mieszkańca oraz Gminy na realizację projektu musiałyby znacząco wzrosnąć. Licznie zgromadzeni mieszkańcy, po dyskusji oraz analizie kosztów, w dużej części zrezygnowali z udziału w projekcie. Konsekwencją jest niemożliwość dalszej realizacji projektu, gdyż prowadzi to do nieosiagnięcia zakładanych wskażników projektu tj. ilości instalacji, zamontowanej mocy, produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenia emisji CO2.

Zarówno ceny, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy jak i interpretacja Ministerstwa Finansów dotycząca przepisów podatkowych są dla władz Gminy Łomża, pracowników Urzędu Gminy, oraz – jak wynika ze spotkania - mieszkańców dużym zaskoczeniem i rozczarowaniem. Gospodarka niskoemisyjna jest jednym z priorytetów rządu Polski, tematem często przedstawianym przez media i przedmiotem żywego zainteresowania mieszkańców.

Władze Gminy Łomża zapewniają, że nadal będą poszukiwać możliwości pozyskania dodatkowych środków na te cele, tak, aby inwestycje w instalacje OZE były dla mieszkańców korzystne także finansowo.

Możliwa jest gazyfikacja Gminy Łomża

Instalacje OZE mają przede wszystkim wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska pyłami i szkodliwymi dla zdrowia substancjami ulatniającymi się podczas spalania węgla, który jest głównym paliwem opałowym w Polsce. Dążąc do poprawy czystości powietrza, ale i podnoszenia komfortu życia mieszkańców Gminy Łomża, uzgodniono z dystrybutorem gazu ziemnego działającym na naszym terenie, że po należytej analizie kosztów, zarządca sieci gazowej mógłby przystąpić do jej rozbudowy na terenie Gminy Łomża. Do przeprowadzenia szacunków finansowych niezbędne jest określenie zapotrzebowania na gaz. W związku z powyższym zwracamy się do Mieszkańców Gminy Łomża z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety oraz przesłanie jej do Urzędu Gminy. Od Państwa zainteresowania uzależniona jest możliwość rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy Łomża. Szczegóły w artykule "Sieć gazowa - ankieta dla mieszkańców gminy w sprawie analizy zapotrzebowania na gaz ziemny"

 

  • Mieszkańcy gminy Łomża potrafią liczyć zyski...
  • Mieszkańcy gminy Łomża potrafią liczyć zyski...
Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.