Strona główna
Lista pytań
Panie Wójcie,
czy jest jakaś szansa na poprawę jakości ulicy Klonowej w Giełczynie? Ulica była podsypana, potem była deszczowa jesień i ulicę zalało. Po tej wodzie jeździły ciężarówki i śmieciarka. Ulica jest praktycznie nieprzejezdna z obu stron. Błoto jest na całej długości. Z poważaniem.
Witam,
informuję, że stan ul. Klonowej w Giełczynie jest podobny do wielu innych dróg w gminie oraz jest znany zarządcy. Drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowej szczególnie ulegają niekorzystnym wpływom panujących aktualnie warunków atmosferycznym. Huśtawka temperatur powoduje, że przy dodatnich rozmarza część korpusu drogowego, powodując tworzenie się błota i kolein w trakcie ruchu pojazdów. Brak rozmarznięcia całego korpusu drogowego uniemożliwia przesiąkanie wody w głąb profilu gruntowego i powoduje nadmierne zwilgotnienie wierzchniej warstwy nawierzchni. Dodatkowo powstająca zabudowa wzdłuż ul. Klonowej oraz podnoszenie terenu powoduje zakłócenia w naturalnym spływie wód. Wody te dodatkowo nawadniają koronę drogi. To wszystko w konsekwencji przekłada się na uszkodzenia nawierzchni i utrudnia właściwą komunikację. Wójt Gminy Łomża zlecił już doraźne remonty dróg na terenie gminy Łomża (w tym i newralgiczne miejsca na ul. Klonowej). Ponowne wystąpienie mrozów przerwało wykonywanie zleconych robót. Zostaną one wznowione po zaistnieniu korzystnych warunków do ich realizacji. Właściwe remonty dróg w Gminie Łomża rozpoczną się w miesiącu kwietniu – po całkowitym rozmarznięciu gruntu i osuszeniu nawierzchni dróg. W ramach tych remontów drogi zostaną wyrównanie za pomocą równiarki, z ewentualnym uzupełnieniem kruszywa w miejscach gdzie będzie to niezbędne.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys Pytanie z dnia: 2018-03-12 | ostatnia aktualizacja: 2018-03-22 Link do pytania: pytanie.php?id=232

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.