BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Data powstania: piątek, 8 lut 2013 08:07
Data opublikowania: piątek, 8 lut 2013 08:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lut 2019 14:41
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 4524 razy