Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOMŻA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2020 ROK.

ZARZĄDZENIE NR 65/19 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Poniżej treść Zarządzenia wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania: