BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr BI.RUZ.4210.57.2020.KB z dnia 22.10.2020 r.

w sprawie: wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 01 lipca 2019 r. znak: BI.RUZ.421.5.2019.KB, udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w ramach inwestycji pn. "Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: od węzła Łomża Południe (z węzłem) do węzła Łomża Zachód (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63".
Pliki do pobrania: