BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-I.7820.2.3.2019.MB z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie wydania decyzji nr 6/2020 z dnia 12.11.2020 r. znak: AB-I.7820.2.3.2019.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła) o długości ok. 12,923 km, od km 0+014,16 do km 12+937,09, wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 64 na odcinku od węzła "Łomża Północ do Elżbiecina (...) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Łomża, Miasto Łomża i Piątnica, w powiecie Łomżyńskim.