Strona główna » Dla mieszkańców » Komunikaty
12
lip
2017

Konsultacje w sprawie budowy drogi Łomża - Mężenin

W związku z projektem: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin” Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz Biuro Projektów ARTERIA sp. z o.o. zapraszają do udziału w spotkaniu z mieszkańcami Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 sierpnia 2017r. o godz. 17.00 w Bibliotece w Podgórzu.

W ramach spotkań z mieszkańcami w terminach od 12 lipca 2017r. do 23 sierpnia 2017r. w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomżazostanie udostępniony do wglądu plan sytuacyjny dotyczący budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi
i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin oraz formularze do zgłaszania uwag, wniosków i zastrzeżeń dotyczących budowy i rozbudowy drogi. Wnioski zostaną przeanalizowane pod względem technicznym i w miarę możliwości uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Konsultacje społeczne odbędą się:

- 9 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Łomżyńska 34, Rutki - Kossaki,

- 10 sierpnia 2017r. o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu, ul. Łomżyńska 30, 18-400 Łomża.

Wnioski i uwagi dotyczące projektu można składać w formie pisemnej w dniu konsultacji bądź w siedzibie Urzędu Gminy Łomża lub przesyłać w terminie do 23 sierpnia 2017 r. na adres:

- Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, e-mail: sekretariat@gminalomza.pl, 86 224 50 05;
- Biuro Projektów „ARTERIA” sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok, e-mail: arteria1@o2.pl;
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, faks: 85 67 67 153, e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl.

 Postulaty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

fot. Google Street View

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

Załączniki

  1. Pobierz załącznik