Strona główna » Dla mieszkańców
13
lip
2017

Poszkodowani w wyniku nawałnicy mieszkańcy Giełczyna z pomocą

Gmina Łomża objęła pomocą mieszkańców Giełczyna po nawałnicy, która spowodowała straty w budynkach mieszkalnych i gospodarczych wycenione na 120 tysięcy złotych. Szkody w domach szacowała komisja powołana przez wójta gminy Łomża, a w budynkach gospodarczych przez wojewodę na wniosek wójta.

Łącznie w wyniku nawałnicy ucierpiało 7 budynków: 2 mieszkalne i 5 gospodarczych. Chwilę po zdarzeniu na miejscu był wójt Piotr Kłys, który uruchomił procedury zarządzania kryzysowego. Z Urzędu Gminy Łomża rozdysponowane zostały plandeki do zabezpieczenia domów i budynków. Następnie pracę rozpoczął wezwany przez wójta dekarz.
Równolegle przebiegały procedury administracyjne – wójt powołał gminną komisję do oszacowania strat w budynkach mieszkalnych oraz zwrócił się do wojewody o powołanie komisji do oszacowania strat w budynkach gospodarczych. Szacunkowa kwotę szkód w budynkach mieszkalnych komisja gminna wyceniła na kwotę 30 tys. zł. Z kolei komisja powołana przez wojewodę oszacowała straty budynkach gospodarczych na 90 tys. zł.
Za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej i według koniecznych wymogów przyjęto wnioski o wypłatę zasiłków celowych. W następnej kolejności wydano decyzje administracyjne, na mocy których poszkodowani otrzymali pomoc finansową, w stosunku do strat w budynkach mieszkalnych o wartości do 6 tys. zł. Pozostałym osobom w wyniku decyzji wójta została zaproponowana pomoc w postaci zasiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej, z zachowaniem obowiązującej procedury w tym zakresie. Część poszkodowanych skorzystała z tej pomocy.
Pomimo dużej siły nawałnicy nikt z mieszkańców Giełczyna nie doznał uszczerbku na życiu i zdrowiu, a większość osób poszkodowanych była ubezpieczona. Tego typu zdarzenia przypominają jak ważne jest ubezpieczenie mienia i dbałość o stan budynków, do czego zachęcamy mieszkańców.

Foto: M. Maliszewski www.4lomza.pl

  • Poszkodowani w wyniku nawałnicy mieszkańcy Giełczyna z pomocą
  • Poszkodowani w wyniku nawałnicy mieszkańcy Giełczyna z pomocą
  • Poszkodowani w wyniku nawałnicy mieszkańcy Giełczyna z pomocą
  • Poszkodowani w wyniku nawałnicy mieszkańcy Giełczyna z pomocą
  • Poszkodowani w wyniku nawałnicy mieszkańcy Giełczyna z pomocą
  • Poszkodowani w wyniku nawałnicy mieszkańcy Giełczyna z pomocą
  • Poszkodowani w wyniku nawałnicy mieszkańcy Giełczyna z pomocą
Wiadomość opublikowana przez: Administrator