Strona główna » Dla mieszkańców
23
paź
2017

Zmiany w zasadach przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, ze zm.), ale też w przypadku wielu jednostek organizacyjnych stanowi podstawę do korzystania z ulg i zniżek w dostępie do świadczonych przez nie usług.

Ponadto od dnia 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 1541). Zgodnie z nowymi wzorami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek osoby
zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisywane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, numer legitymacji) wedle następujących wzorów:
• 0000000000;01 -U;lekki;000000000/0001,
• 0000000000;01-U;;000000000/0001,
• 00000000000;;lekki;000000000/0001,
• 0000000000;;;000000000/0001.
W przypadku braku wniosku osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o wpisanie na legitymacji symbolu przyczyny i stopnia niepełnosprawności, wolne pole w napisie QR kodu będzie przedzielone średnikiem (przykłady zapisu danych powyżej).
Specyfikacja QR kodu jest następująca:
Standard: ogólnoświatowy standard QRcode.
Wersja 10 (57x57 modułów).
Mechanizm korekcji błędów: poziom H (umożliwia odzyskanie 30% uszkodzonych danych).
Specyfikacja czytników:
Dowolny czytnik kodów QR obsługujący kody w wersji 10.
Do odczytania QR kodu można użyć darmowych programów komputerowych, aplikacji na smartfony oraz czytników QR kodów opartych na technologii CMOS.
Mając na uwadze fakt, że legitymacją osoby niepełnosprawnej jest dokumentem używanym stosunkowo często w tym do uzyskiwania szeregu ulg i zniżek, kierując się wspólną troską o osoby niepełnosprawne, będę zobowiązany za przekazanie powyższych informacji podległym Państwu jednostkom odpowiedzialnym za realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, celem zapoznania ich z obowiązującymi rozwiązaniami.
Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=783.
Jednocześnie nadmieniam, że legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.”

 

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.