Strona główna » Inwestycje
2
lis
2017

Gmina Łomża otrzyma dofinansowanie na kolektory słoneczne i fotowoltaikę

Prawie milion czterysta tysięcy złotych dofinansowania otrzyma Gmina Łomża na zakup i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Uzyskanie dotacji możliwe było dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi o wsparcie projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża”.

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Lista ta obejmuje 62 projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 70 311 354,46 zł. Przyznane gminie Łomża dofinansowanie w kwocie 1 370 411,98 zł.  stanowi 70 % kosztów netto instalacji. Całkowity koszt projektu to 2 227 863,32 zł.

- Dzięki wsparciu przyznanemu przez Zarząd Województwa Podlaskiego na terenie gminy zainstalowanych zostanie 57 zestawów solarnych i 58 zestawów fotowoltaicznych – informuje wójt Piotr Kłys. - Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez gminę, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli korzystać z odnawialnych źródeł energii.

W niedługim czasie uczestnicy zakwalifikowani do projektu, poproszeni zostaną o podpisanie umów i oświadczeń w związku z realizacją ww. zadania.

 

foto: www.liderbudowlany.pl

Wiadomość opublikowana przez: Administrator