Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 30 listopada 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.25.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.25.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 listopada 2022

Wiadomości

Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 listopada 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

piątek, 25 listopada 2022

Wiadomości

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o sporządzeniu nowych kart adresowych zabytków nieruchomych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o sporządzeniu nowych kart adresowych zabytków nieruchomych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

czwartek, 24 listopada 2022

Wiadomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 listopada 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Zosin

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Zosin - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Zawady

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Zawady - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Wygoda

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Wygoda - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Stare Sierzputy

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Stare Sierzputy - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Stare Modzele

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Stare Modzele - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Stare Kupiski

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Stare Kupiski - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Stare Chojny

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Stare Chojny - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Stara Łomża przy Szosie

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Stara Łomża przy Szosie - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Stara Łomża nad Rzeką

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Stara Łomża nad Rzeką - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Sierzputy Młode

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Sierzputy Młode - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Siemień-Rowy

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Siemień-Rowy - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.23.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.23.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Siemień Nadrzeczny

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Siemień Nadrzeczny - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Rybno

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Rybno - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Puchały

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Puchały - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Podgórze

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Podgórze - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Pniewo

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Pniewo - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Nowe Wyrzyki

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Nowe Wyrzyki - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Nowe Kupiski

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Nowe Kupiski - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Modzele-Wypychy

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Modzele-Wypychy - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Modzele-Skudosze

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Modzele-Skudosze - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Milewo

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Milewo - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Mikołajki

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Mikołajki - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Łochtynowo

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Łochtynowo - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Lutostań

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Lutostań - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Koty

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Koty - [Wszystkie zmiany]

statut sołectwa Konarzyce

Dodanie nowej wiadomości: statut sołectwa Konarzyce - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Kisiołki

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Kisiołki - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Jednaczewo

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Jednaczewo - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Jarnuty

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Jarnuty - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Janowo

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Janowo - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Grzymały Szczepankowskie

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Grzymały Szczepankowskie - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Giełczyn

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Giełczyn - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Gać

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Gać - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Dłużniewo

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Dłużniewo - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Czaplice

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Czaplice - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Chojny Młode

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Chojny Młode - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Bożenica

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Bożenica - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Boguszyce

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Boguszyce - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Bacze Suche

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Bacze Suche - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Andrzejki

Dodanie nowej wiadomości: Statut sołectwa Andrzejki - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 listopada 2022

Wiadomości

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.22.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.22.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 listopada 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.18.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.18.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 listopada 2022

Wiadomości

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH DOTACJI

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA – TRYB MAŁYCH DOTACJI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 listopada 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.17.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.17.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.19.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.19.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 317/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 14 listopada 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 317/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 14 listopada 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 listopada 2022

Wiadomości

Daniel Żelazny

Dodanie nowej wiadomości: Daniel Żelazny - [Wszystkie zmiany]

Hanna Wichorowska

Dodanie nowej wiadomości: Hanna Wichorowska - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

PLAN POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "JELEŃ" 2022/2023

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "JELEŃ" 2022/2023 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.25.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.25.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz glosowań radnych na XXXVIII sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz glosowań radnych na XXXVIII sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 listopada 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.24.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.24.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 listopada 2022

Wiadomości

Informacja Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 listopada 2022

Wiadomości

Uchwała Nr XXXVIII/312/22 Rady Gminy Łomża z dnia 27 października 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXVIII/312/22 Rady Gminy Łomża z dnia 27 października 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 314/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 31 października 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 314/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 31 października 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXVIII/313/22 Rady Gminy Łomża z dnia 27 października 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXVIII/313/22 Rady Gminy Łomża z dnia 27 października 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja - tryb małych grantów

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - tryb małych grantów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 listopada 2022

Wiadomości

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 listopada 2022

Wiadomości

Informacja Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarzsadu Zlewni w Białymstoku BI.RUZ.4210.87.2022.AK z dnia 26.10.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarzsadu Zlewni w Białymstoku BI.RUZ.4210.87.2022.AK z dnia 26.10.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 października 2022

Wiadomości

Wyniki konsultacji

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konsultacji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 października 2022

Wiadomości

Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XXXVII/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XXXVII/22 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 października 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie WGP.6220.18.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie WGP.6220.18.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 października 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 października 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI USTALAJĄCEJ WARUNKI ZABUDOWY

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI USTALAJĄCEJ WARUNKI ZABUDOWY - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 października 2022

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Plan polowań koła łowieckiego 2022/2023

Dodanie nowej wiadomości: Plan polowań koła łowieckiego 2022/2023 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.19.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.19.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 października 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.23.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.23.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 października 2022

Wiadomości

Zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 października 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 października 2022

Wiadomości

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 października 2022

Wiadomości

Zarządzenie Nr 311/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 10 października 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 311/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 10 października 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 października 2022

Wiadomości

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 października 2022

Wiadomości

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

PLAN POLOWAŃ 2022/2023 OBWÓD NR 191

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POLOWAŃ 2022/2023 OBWÓD NR 191 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Konsultacje Programu współpracy gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje Programu współpracy gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.14.2022.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.14.2022.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 października 2022

Wiadomości

Obwieszczenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian