Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 23 lipca 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.5.2021.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.5.2021.BW - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 lipca 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.15.2021.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.15.2021.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 lipca 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.11.2021.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.11.2021.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 lipca 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.10.2021.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.10.2021.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 lipca 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 lipca 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.14.2021.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.14.2021.BW - [Wszystkie zmiany]

Anna Zielińska

Dodanie nowej wiadomości: Anna Zielińska - [Wszystkie zmiany]

Marian Zaczek

Dodanie nowej wiadomości: Marian Zaczek - [Wszystkie zmiany]

Krystyna Turska

Dodanie nowej wiadomości: Krystyna Turska - [Wszystkie zmiany]

Elżbieta Dorota Modzelewska

Dodanie nowej wiadomości: Elżbieta Dorota Modzelewska - [Wszystkie zmiany]

Jarosław Kruszewski

Dodanie nowej wiadomości: Jarosław Kruszewski - [Wszystkie zmiany]

Mieczysław Kaliściak

Dodanie nowej wiadomości: Mieczysław Kaliściak - [Wszystkie zmiany]

Tadeusz Jastrzębski

Dodanie nowej wiadomości: Tadeusz Jastrzębski - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Jałowiecka

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Jałowiecka - [Wszystkie zmiany]

Bożena Jackowska

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Jackowska - [Wszystkie zmiany]

Arkadiusz Józef Dmochowski

Dodanie nowej wiadomości: Arkadiusz Józef Dmochowski - [Wszystkie zmiany]

Kamil Cieślikiewicz

Dodanie nowej wiadomości: Kamil Cieślikiewicz - [Wszystkie zmiany]

Ryszard Chiliński

Dodanie nowej wiadomości: Ryszard Chiliński - [Wszystkie zmiany]

Sylwester Bednarczyk

Dodanie nowej wiadomości: Sylwester Bednarczyk - [Wszystkie zmiany]

Krzysztof Jankowski

Dodanie nowej wiadomości: Krzysztof Jankowski - [Wszystkie zmiany]

Sławomir Zacharczyk

Dodanie nowej wiadomości: Sławomir Zacharczyk - [Wszystkie zmiany]

Robert Michał Żukowski

Dodanie nowej wiadomości: Robert Michał Żukowski - [Wszystkie zmiany]

Hanna Wichorowska

Dodanie nowej wiadomości: Hanna Wichorowska - [Wszystkie zmiany]

Tomasz Paweł Tyszka

Dodanie nowej wiadomości: Tomasz Paweł Tyszka - [Wszystkie zmiany]

Jerzy Edward Sęk

Dodanie nowej wiadomości: Jerzy Edward Sęk - [Wszystkie zmiany]

Beata Michalak

Dodanie nowej wiadomości: Beata Michalak - [Wszystkie zmiany]

Karol Łebkowski

Dodanie nowej wiadomości: Karol Łebkowski - [Wszystkie zmiany]

Grażyna Lusa

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Lusa - [Wszystkie zmiany]

Agnieszka Krassowska

Dodanie nowej wiadomości: Agnieszka Krassowska - [Wszystkie zmiany]

Małgorzata Jolanta Kozicka

Dodanie nowej wiadomości: Małgorzata Jolanta Kozicka - [Wszystkie zmiany]

Wiesława Kłosińska

Dodanie nowej wiadomości: Wiesława Kłosińska - [Wszystkie zmiany]

Sławomir Gawrych

Dodanie nowej wiadomości: Sławomir Gawrych - [Wszystkie zmiany]

Ewa Magdalena Dubowik

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Magdalena Dubowik - [Wszystkie zmiany]

Małgorzata Arnista

Dodanie nowej wiadomości: Małgorzata Arnista - [Wszystkie zmiany]

Ewa Hermanowska

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Hermanowska - [Wszystkie zmiany]

Katarzyna Sierzputowska

Dodanie nowej wiadomości: Katarzyna Sierzputowska - [Wszystkie zmiany]

Bożena Łada

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Łada - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Dobrzycka

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Dobrzycka - [Wszystkie zmiany]

Marcin Tabędzki

Dodanie nowej wiadomości: Marcin Tabędzki - [Wszystkie zmiany]

Antoni Szepietowski

Dodanie nowej wiadomości: Antoni Szepietowski - [Wszystkie zmiany]

Anna Lachowska

Dodanie nowej wiadomości: Anna Lachowska - [Wszystkie zmiany]

Dorota Pazik

Dodanie nowej wiadomości: Dorota Pazik - [Wszystkie zmiany]

Cezary Zborowski

Dodanie nowej wiadomości: Cezary Zborowski - [Wszystkie zmiany]

Piotr Kłys

Dodanie nowej wiadomości: Piotr Kłys - [Wszystkie zmiany]

MENU

Dodanie nowej wiadomości: MENU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 lipca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP-1.4140.781.2021 z dnia 08.07.2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP-1.4140.781.2021 z dnia 08.07.2021r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 lipca 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 lipca 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.20.2020.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.20.2020.BW - [Wszystkie zmiany]

INWENTARYZACJA STANU LASU W KRAJU W LATACH 2020 - 2024

Dodanie nowej wiadomości: INWENTARYZACJA STANU LASU W KRAJU W LATACH 2020 - 2024 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 183/21 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 183/21 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 lipca 2021

Wiadomości

Wykonanie wieloobszarowej inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie wieloobszarowej inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Przystąpienie do zmiany studium

Dodanie nowej wiadomości: Przystąpienie do zmiany studium - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 lipca 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.13.2021.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.13.2021.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 lipca 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 lipca 2021

Wiadomości

Uchwała Nr XXV/200/21 Rady Gminy Łomża z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXV/200/21 Rady Gminy Łomża z dnia 24 czerwca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 czerwca 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 czerwca 2021

Wiadomości

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 czerwca 2021

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych na XXV sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XXV sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XXIV/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XXIV/21 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 czerwca 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.11.2021.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.11.2021.BW - [Wszystkie zmiany]

Nieruchomości do oddania w dzierżawę

Dodanie nowej wiadomości: Nieruchomości do oddania w dzierżawę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 czerwca 2021

Wiadomości

XXV sesja Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: XXV sesja Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 czerwca 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.10.2021.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.10.2021.BW - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 czerwca 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 176/21 Wójta Gminy Łomża z dnia 16 czerwca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 176/21 Wójta Gminy Łomża z dnia 16 czerwca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 174/21 Wójta Gminy Łomża z dnia 31 maja 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 174/21 Wójta Gminy Łomża z dnia 31 maja 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 czerwca 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WGP.6220.13.2021.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.13.2021.BW - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o nieruchomościach do zbycia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o nieruchomościach do zbycia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 czerwca 2021

Wiadomości

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 czerwca 2021

Wiadomości

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 czerwca 2021

Wiadomości

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Plan działania

Dodanie nowej wiadomości: Plan działania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 czerwca 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat jednostki

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat jednostki - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 czerwca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP-1.4140.608.2021 z dnia 01.06.2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP-1.4140.608.2021 z dnia 01.06.2021r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.11.2021.BW

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.11.2021.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 czerwca 2021

Wiadomości

Uchwała Nr XXIV/196/21 Rady Gminy Łomża z dnia 27 maja 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIV/196/21 Rady Gminy Łomża z dnia 27 maja 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIV/197/21 Rady Gminy Łomża z dnia 27 maja 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIV/197/21 Rady Gminy Łomża z dnia 27 maja 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja Wójta Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Wójta Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 01 czerwca 2021

Wiadomości

Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnej Jolanty Jałowieckiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 maja 2021

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych na XXIV sesji Rady Gminy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XXIV sesji Rady Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WGP.6220.10.2021

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WGP.6220.10.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian