Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża

WÓJT GMINY: PIOTR KŁYS, ZASTĘPCA WÓJTA: CEZARY ZBOROWSKI

SEKRETARZ GMINY: DOROTA PAZIK, SKARBNIK GMINY: ANNA LACHOWSKA

NIP gminy: 7181268329, REGON gminy: 450669944

NIP Urzędu Gminy: 7182145238, REGON Urzędu Gminy: 000534138

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Łomży 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl

ePUAP: /mb6e87fn0m/skrytka

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:14
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 736888 razy

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządy Zlewni w Ostrołęce

wtorek, 9 lip 2024 10:16
o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego pod postacią istniejącego sączka drenarskiego, zlokalizowanego na działce o nr ew. 49/1 obręb 0032 Sierzputy Młode, gmina Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie. Zawiadomienie w załączniku.

Stwierdzenie Państwowego Powiatiwego Inspektora Sanitarnego w Łomży o przydatności wody do spożycia z wodociągu Podgórze.

piątek, 5 lip 2024 13:33
Szczegóły w załączniku.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego

poniedziałek, 1 lip 2024 11:45
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące likwidację rowów, rozbiórkę przepustów, przebudowę rowu otwartego, budowę przepustów, budowę wylotu, przebudowę drenażu oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, zlokalizowane na działkach o nr ewid. 419/3, 420, 421, 426, 430/4 obręb 0036 Stare Kupiski, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

środa, 19 cze 2024 09:34
w sprawie przystąpienia do planu ogólnego gminy Łomża

Zmiana Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

środa, 12 cze 2024 15:32

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.5.3.2024.IA z dnia 21 maja 2024 r.

środa, 22 maj 2024 15:07
Wojewoda Podlaski zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2024 r., poz 311), raz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamiam, że Wojewoda Podlaski wszczął postępowanie administracyjne z wniosku Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Grzybowskiego, z dnia 03.04.2024 r., uzupełnionego pismem z dnia 15.05.2024 r. znak: JK/0338/05/15/2024 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej NR 677 w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 - na odcinku Konarzyce - Śniadowo - odcinek I" - informacje szczegółowe w załączeniu.