Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Zarządy Zlewni w Ostrołęce

wtorek, 9 lip 2024 10:16
o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego pod postacią istniejącego sączka drenarskiego, zlokalizowanego na działce o nr ew. 49/1 obręb 0032 Sierzputy Młode, gmina Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie. Zawiadomienie w załączniku.

Stwierdzenie Państwowego Powiatiwego Inspektora Sanitarnego w Łomży o przydatności wody do spożycia z wodociągu Podgórze.

piątek, 5 lip 2024 13:33
Szczegóły w załączniku.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego

poniedziałek, 1 lip 2024 11:45
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące likwidację rowów, rozbiórkę przepustów, przebudowę rowu otwartego, budowę przepustów, budowę wylotu, przebudowę drenażu oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, zlokalizowane na działkach o nr ewid. 419/3, 420, 421, 426, 430/4 obręb 0036 Stare Kupiski, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2024 r.

piątek, 24 maj 2024 15:26
Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2024 r.

czwartek, 23 maj 2024 12:55
Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.5.3.2024.IA z dnia 21 maja 2024 r.

środa, 22 maj 2024 15:07
Wojewoda Podlaski zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2024 r., poz 311), raz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamiam, że Wojewoda Podlaski wszczął postępowanie administracyjne z wniosku Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Grzybowskiego, z dnia 03.04.2024 r., uzupełnionego pismem z dnia 15.05.2024 r. znak: JK/0338/05/15/2024 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej NR 677 w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 - na odcinku Konarzyce - Śniadowo - odcinek I" - informacje szczegółowe w załączeniu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

piątek, 12 lip 2024 12:28

Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

piątek, 12 lip 2024 09:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

czwartek, 4 lip 2024 10:09
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

piątek, 28 cze 2024 15:05

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

czwartek, 27 cze 2024 14:55
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Siemień

Wójt Gminy Łomża

czwartek, 27 cze 2024 08:14
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

czwartek, 20 cze 2024 15:04
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

środa, 19 cze 2024 11:30
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Jarnuty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

środa, 19 cze 2024 11:30
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Bacze Suche

Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

wtorek, 30 kwi 2024 11:42
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.1.1.2024.AK z dnia 25 kwietnia 2024 r.

poniedziałek, 29 kwi 2024 13:47
o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 23.04.2024 r. decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej ja rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.1.1.2024.AK z dnia 25 kwietnia 2024 r.

poniedziałek, 29 kwi 2024 13:41
o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 23.04.2024 r. decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej ja rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda.

Zawiadomienie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

piątek, 26 kwi 2024 08:48
o planowanych konsultacjach społecznych, które odbędą się w dniu 09.05.2024 r. o godzinie 18:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Giełczyn.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

piątek, 26 kwi 2024 08:57
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Podgórze

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

piątek, 26 kwi 2024 08:56
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Jarnuty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

piątek, 19 kwi 2024 08:29
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

środa, 14 lut 2024 13:42
realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks!

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7840.6.30.2023.OW z dnia 02 kwietnia 2024 r.

czwartek, 4 kwi 2024 14:28
Wojewoda Podlaski podaje do wiadomości publicznej, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą przy ulicy Targowej 74 w Warszawie została wydana decyzja nr 6/Z/2024 z dnia 29.03.2024r. AB-I.7840.6.30.2023.OW, która zatwierdziła projekt zagospodarowania projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzieliła KP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą przy ulicy Targowej 74 w Warszawie, pozwolenia na przebudowę linii klejowej nr 49 Śniadowo - Łomża, na odcinku od km -0,221 do km 17,040 oraz linii kolejowej nr 36 Ostrołęka - Łapy na odcinku od km 24,050 do km 29,300 w ramach projektu pn.: ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża" - szczegóły w załączeniu.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7840.6.30.2023.OW z dnia 02 kwietnia 2024 r.

czwartek, 4 kwi 2024 14:10
Wojewoda Podlaski podaje do wiadomości publicznej, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą przy ulicy Targowej 74 w Warszawie została wydana decyzja nr 6/Z/2024 z dnia 29.03.2024r. AB-I.7840.6.30.2023.OW, która zatwierdziła projekt zagospodarowania projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzieliła KP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą przy ulicy Targowej 74 w Warszawie, pozwolenia na przebudowę linii klejowej nr 49 Śniadowo - Łomża - szczegóły w załączeniu.

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego WG-III.7570.3.451.2023.PD

wtorek, 2 kwi 2024 13:03
z dnia 28 marca 2024 r. dotyczące decyzji administracyjnej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomości oznaczone jako działki nr 1/1, 1/2, 209/1 położone w obrębie ewidencyjnym Wygoda, przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 7/2023 znak AB-I.7820.1.2.2023.AK z dnia 25 lipca 2023 r.

Informacja Wójta Gminy Łomża o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

czwartek, 15 lut 2024 08:28
Wójt Gminy Łomża informuje, że do Urzędu Gminy Łomża wpłynęło zgłoszenia zorganizowania zgromadzenia w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek), w godz. 11.00 – 16.00 przy węźle drogowym „Łomża Południe” na trasie S61 wraz z zajęciem jezdni drogi ekspresowej w obu kierunkach oraz na rondzie na drodze DW677 w Konarzycach wraz z dojazdem do S61. Organizatorem zgromadzenia jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” Województwa Podlaskiego.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 31.01.2024 r.

piątek, 2 lut 2024 15:36
o wydaniu w dniu 31 stycznia 2024 r. decyzji nr 1/24 znak ROŚB.6740.2.15.2023 udzielającej Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 105734B w ramach inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 105734B ulica Spokojna we wsi Giełczyn" gm. Łomża.

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RAMACH PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH - 2023 ROKU

środa, 31 sty 2024 12:57

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego z dnia 24 stycznia 2024r. o wszczęciu postepowania administracyjnego

piątek, 26 sty 2024 14:04

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego z dnia 09 stycznia 2024r. WG-III.7536.102.2023.HK

poniedziałek, 22 sty 2024 10:59
Dotyczącego prowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na skutek ograniczeniu w korzystaniu z części nieruchomości, oznaczonej jako działka 406/9 położonej w obrębie 0037 Stare Modzele, gm. Łomża. Przewidziana ostateczną decyzją Wojewody Podlaskiego Nr 2/2020

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.1.2.2023.AK z dnia 12 stycznia 2024 r.

piątek, 19 sty 2024 10:03
o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Podlaskiego nr 7/2023 z dnia 31.07.2023 r. znak: AB-I.7820.1.2.2023.AK

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.1.2.2023.AK z dnia 15 stycznia 2024 r.

czwartek, 18 sty 2024 08:38
o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 7/2023 z dnia 2023 z dnia 25.07.2023 r. znak: AB-I.7820.1.2.2023.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.2.3.2023.MB z dnia 15 listopada 2023 r.

czwartek, 11 sty 2024 10:15
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 6/2020 z dnia 12.11.2020 r. znak AB-I.7820.2.3.2019.MB.

Plan kontroli - nieruchomości niezamieszkałe

wtorek, 9 sty 2024 13:46

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce

czwartek, 4 sty 2024 15:40
o wydaniu w dniu 19.12.2023 r. decyzji znak: BI.ZUZ.5.4210.190.2023.JR udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1912B w pikietażu roboczym od km 0+000,00 do około km 7+806,93 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej".

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

środa, 3 sty 2024 15:17
o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na zadanie pod nazwą: "Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 105734B ulica Spokojna we wsi Giełczyn".

INFORMACJA O NEGATYWNYM WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 429/5 o pow. 0,0100 ha w Pniewie

środa, 3 sty 2024 11:30

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łomża

wtorek, 2 sty 2024 11:40

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

środa, 20 gru 2023 15:16
z dnia 20 grudnia 2023 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 105734B ulica Spokojna we wsi Giełczyn"

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce

poniedziałek, 11 gru 2023 10:23
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne, w związku z rozbudową drogi gminnej nr 152 167B ulica Lawendowa i ulica Różana oraz drogi gminnej nr 105 818B ulica Jaśminowa we wsi Janowo.

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego

czwartek, 30 lis 2023 10:48
o zgromadzeniu materiału dowodowego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za działkę nr 269/1 obręb ewidencyjny Stare Modzele.

Raport z dnia 23 listopada 2023 r. z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

wtorek, 28 lis 2023 14:49

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

wtorek, 28 lis 2023 14:43

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce

piątek, 17 lis 2023 11:25
BI.ZUZ.5.4210.190.2023.JR

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

czwartek, 16 lis 2023 16:09
o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 16/2023 z dnia 08.11.2023 r. znak AB-I.7820.2.3.2023.MB

Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów

piątek, 27 paź 2023 10:54
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 KV – oświetlenia drogowego na częściach działek o numerach: 195/1, 192, 194/1 i 193 położonych w obrębie ewidencyjnym Modzele – Skudosze, gmina Łomża oraz na części działki o numerze 255/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Czerwony Bór, gmina Zambrów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

środa, 25 paź 2023 14:27

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

piątek, 20 paź 2023 08:50
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 27 września 2023r.

poniedziałek, 2 paź 2023 08:10
w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 6/2020 z dnia 12.11.2020r. znak AB-I.7820.2.3.2019.MB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno, wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 64 na docinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecin , wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie gmin: Łomża, Miasto Łomża i Piątnica, powiat łomżyński

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

czwartek, 28 wrz 2023 13:14
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Łomża

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

poniedziałek, 25 wrz 2023 12:08
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn.:"Budowa drogi gminnej nr 105713B we wsi Nowe Wyrzyki".

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego

poniedziałek, 18 wrz 2023 09:09
o wydaniu w dniu 11 września 2023 r. decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe w skutek ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 65 obr. Czaplice gm. Łomża.

Wójt Gminy Łomża

czwartek, 14 wrz 2023 08:25
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

środa, 13 wrz 2023 12:37
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych na działkach nr geod. 374/1, 374/2, 375 obręb Podgórze

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego

piątek, 1 wrz 2023 15:36
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 143/1 obr. Stare Modzele, Gmina Łomża

Postanowienia Nr 76/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 25 sierpnia 2023 r.

wtorek, 29 sie 2023 12:57
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Łomża do stanu faktycznego

OBWIESZCZENIE

czwartek, 17 sie 2023 13:54
Wójta Gminy Łomża o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

piątek, 11 sie 2023 09:30
Zawiadomienie w sprawie informacji o wydaniu dnia 07.08.2023 r. postanowienia o zmianie decyzji znak: BI.ZUZ.5.4210.191.2022.MP z dna 23.05.2023.r udzielającej PEPEES S.A., ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie do wód rzeki Narew istniejącymi ujściami, oczyszczonych na obiektach łąkarskich Mątwica-Kupiski i Kupiski-Jednaczewo, ścieków przemysłowych. Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 10 sie 2023 15:27
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Łomża’’

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

piątek, 4 sie 2023 15:12
o wydaniu przez Wojewodę Podlaskiego decyzji nr 7/2023 z dnia 25.07.2023 r. znak AB-I.7820.1.2.2023.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

środa, 2 sie 2023 10:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących budowę zbiornika retencyjno - rozsączającego, budowę wylotu kanalizacji deszczowej oraz usługi wodne na działce nr ewid. 37/15, obręb Zosin.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

wtorek, 1 sie 2023 11:17
o wydaniu decyzji nr 7/2023 z dnia 25.07.2023 r. znak AB-I.7820.1.2.2023.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego

wtorek, 1 sie 2023 11:07
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na skutek ograniczenia w korzystaniu z części nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 406/9 obr. Stare Modzele gm. Łomża, w związku z realizacją inwestycji drogowej - Budowy drogi ekspresowej s-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) - węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 63

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

środa, 19 lip 2023 12:01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach inwestycji " Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża. Szczegóły w załączniku

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

czwartek, 13 lip 2023 15:28
o wydaniu postanowienia dotyczącego nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 22.06.2023 r. znak: BI.RUZ.4210.19.2023.AK

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

piątek, 30 cze 2023 15:37
o wydaniu decyzji nr BI.RUZ.4210.19.2023.AK z dnia 22.06.2023 r.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

piątek, 30 cze 2023 15:35
o wydaniu w dniu 27 czerwca 2023 r. decyzji nr 9/2023 znak ROŚB.6740.2.12.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zadania pn.: "Rozbudowa drogi w zakresie przebudowy przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w miejscowości Jarnuty".

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

piątek, 16 cze 2023 15:06
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda, oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Zapytanie ofertowe

wtorek, 6 cze 2023 08:36
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Łomża’’

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 31 maja 2023r. AB-IV.746.6.2023.EK

piątek, 2 cze 2023 11:36
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 49 Śniadowo - Łomża oraz linii kolejowej nr 36 Ostrołęka - Łapy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2023r. o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów

piątek, 2 cze 2023 11:25
w sprawie wydania decyzji ZRID ,, Rozbudowa drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych wraz z dojściem do przejścia w miejscowości Jarnuty"

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

czwartek, 1 cze 2023 14:24
Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łomżyńskiego w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 109/2 obręb Wygoda

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

piątek, 26 maj 2023 13:00
Zawiadomienie dotyczące wydania decyzji udzielającej PPEES S.A. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzenie do wód rzeki Narew ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków przemysłowych biologicznych rozkładanych, socjalno-bytowych i wód chłodniczych. Szczegóły w załączniku

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

czwartek, 18 maj 2023 10:32
Zawiadomienie w sprawie wygaszenia w części decyzji Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, wykonanie urządzeń wodnych i lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Narew nowych obiektów budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka- Szczuczyn, odcinek: od węzła „Łomża Zachód” (z węzłem) do węzła „Kolno” (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 64, wszczęte na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez pełnomocnika, nie może być załatwione w terminie. Szczegóły w załączniku

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

środa, 17 maj 2023 10:45
z dnia 16 maja 2023r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 727B we wsi Giełczyn gm. Łomża"

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

poniedziałek, 8 maj 2023 08:29
o wydaniu decyzji administracyjnej AB-I.7820.2.3.2019.MB

Sprzedaż końcowa węgla

piątek, 5 maj 2023 07:59
Na podstawie art. 14a. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Łomża ogłasza sprzedaż końcową tego paliwa.

Postanowienie Nr 14/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 kwietnia 2023 r.

czwartek, 27 kwi 2023 15:21
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Łomża do stanu faktycznego

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

środa, 26 kwi 2023 14:51
o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2023r. decyzji nr 6/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 105692B Mikołajki - Boguszyce".

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

czwartek, 20 kwi 2023 14:35
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia części decyzji Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 26 września 2019 r. nr BI.RUZ.421.40.2019.MK oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, wykonanie urządzeń wodnych i lokalizację nowych obiektów budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn." Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn odcinek od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła)

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

czwartek, 9 mar 2023 13:39
w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 727B ulica Jesionowe we wsi Giełczyn" gm. Łomża

OBWIESZCZENIE

piątek, 3 mar 2023 12:12
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Owieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania

piątek, 3 mar 2023 08:14
w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 105692B Mikołajki - Boguszyce".

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

czwartek, 2 mar 2023 14:28
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 6/2022 z dnia 12.11.2020 znak AB-I.7820.2.3.2019.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 na odcinku od węzła Łomża Zachód (z węzłem) do węzła Kolno (bez węzła).

Informacja

czwartek, 2 mar 2023 11:29
Urząd Gminy Łomża wystawia na sprzedaż ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy JELCZ 422 - GCBA 5/24 - 010/JZS będący w ciągłym podziale bojowym OSP w Starych Kupiskach.

OBWIESZCZENIE

piątek, 24 lut 2023 11:50
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

środa, 22 lut 2023 08:19
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

piątek, 3 lut 2023 15:05
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł "Łomża Zachód" z węzłem - węzeł "Kolno" (bez węzła)".

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

środa, 1 lut 2023 08:25
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce

poniedziałek, 30 sty 2023 15:38
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w miejscowości Jarnuty.

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

czwartek, 15 gru 2022 07:50
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (DZ.U. z 2022.1692 z późn.zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DZ.U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557) Wójt Gminy Łomża informuje, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Informacja Wójta Gminy Łomża

poniedziałek, 2 sty 2023 15:38
o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego węgla

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

środa, 21 gru 2022 12:35
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

czwartek, 15 gru 2022 15:31
w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Jarnuty".

Ogłoszenie o konkursie

środa, 7 gru 2022 08:16
Wójt Gminy Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łomża z siedzibą przy ul. Łomżyńska 30, Podgórze, 18-400 Łomża (na czas określony pięciu lat, nie później niż od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.)

Informacja Wójta Gminy Łomża

wtorek, 8 lis 2022 15:13
o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury gminy Łomża

Informacja Wójta Gminy Łomża

wtorek, 8 lis 2022 15:09
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) Gmina Łomża informuje o przystąpieniu Gminy Łomża do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie Dyrektora Zarzsadu Zlewni w Białymstoku BI.RUZ.4210.87.2022.AK z dnia 26.10.2022 r.

poniedziałek, 31 paź 2022 13:17
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 25 września 2019 r., znak BI.RUZ.721.38.2019.KB oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe oraz wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

czwartek, 27 paź 2022 15:24
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przejść dla pieszych w miejscowości Pniewo.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

czwartek, 27 paź 2022 15:21
w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielenia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przejść dla pieszych w miejscowości Pniewo

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

piątek, 14 paź 2022 14:19
z dnia 13 października 2022 r.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów

piątek, 30 wrz 2022 14:47
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego na zadanie pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 105758B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski".

Plan polowań Koła Łowieckiego Sokół 2022/2023

czwartek, 22 wrz 2022 14:04