Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

poniedziałek, 2 paź 2023 09:04
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Jarnuty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

poniedziałek, 2 paź 2023 09:03
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Siemień

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

poniedziałek, 2 paź 2023 09:02
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Podgórze

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

czwartek, 28 wrz 2023 13:14
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Łomża

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

poniedziałek, 25 wrz 2023 12:08
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn.:"Budowa drogi gminnej nr 105713B we wsi Nowe Wyrzyki".

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego

poniedziałek, 18 wrz 2023 09:09
o wydaniu w dniu 11 września 2023 r. decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe w skutek ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 65 obr. Czaplice gm. Łomża.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

czwartek, 14 wrz 2023 11:51
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Jarnuty

Wójt Gminy Łomża

czwartek, 14 wrz 2023 08:25
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

środa, 13 wrz 2023 12:37
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych na działkach nr geod. 374/1, 374/2, 375 obręb Podgórze

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SEZONIE 2023/2024 KOŁA ŁOWIECKIEGO SOKÓŁ W ŁOMŻY

poniedziałek, 4 wrz 2023 10:07

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego

piątek, 1 wrz 2023 15:36
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 143/1 obr. Stare Modzele, Gmina Łomża

Postanowienia Nr 76/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 25 sierpnia 2023 r.

wtorek, 29 sie 2023 12:57
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Łomża do stanu faktycznego

OBWIESZCZENIE

czwartek, 17 sie 2023 13:54
Wójta Gminy Łomża o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

piątek, 11 sie 2023 09:30
Zawiadomienie w sprawie informacji o wydaniu dnia 07.08.2023 r. postanowienia o zmianie decyzji znak: BI.ZUZ.5.4210.191.2022.MP z dna 23.05.2023.r udzielającej PEPEES S.A., ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie do wód rzeki Narew istniejącymi ujściami, oczyszczonych na obiektach łąkarskich Mątwica-Kupiski i Kupiski-Jednaczewo, ścieków przemysłowych. Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 10 sie 2023 15:27
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Łomża’’

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

piątek, 4 sie 2023 15:12
o wydaniu przez Wojewodę Podlaskiego decyzji nr 7/2023 z dnia 25.07.2023 r. znak AB-I.7820.1.2.2023.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

środa, 2 sie 2023 10:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących budowę zbiornika retencyjno - rozsączającego, budowę wylotu kanalizacji deszczowej oraz usługi wodne na działce nr ewid. 37/15, obręb Zosin.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

wtorek, 1 sie 2023 11:17
o wydaniu decyzji nr 7/2023 z dnia 25.07.2023 r. znak AB-I.7820.1.2.2023.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego

wtorek, 1 sie 2023 11:07
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na skutek ograniczenia w korzystaniu z części nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 406/9 obr. Stare Modzele gm. Łomża, w związku z realizacją inwestycji drogowej - Budowy drogi ekspresowej s-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) - węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 63

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

poniedziałek, 31 lip 2023 08:00
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Modzele Stare

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

środa, 19 lip 2023 12:01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach inwestycji " Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża. Szczegóły w załączniku

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

czwartek, 13 lip 2023 15:28
o wydaniu postanowienia dotyczącego nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 22.06.2023 r. znak: BI.RUZ.4210.19.2023.AK

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

czwartek, 6 lip 2023 12:11
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Modzele Stare

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

czwartek, 6 lip 2023 12:10
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Bacze Suche

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

piątek, 30 cze 2023 15:37
o wydaniu decyzji nr BI.RUZ.4210.19.2023.AK z dnia 22.06.2023 r.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

piątek, 30 cze 2023 15:35
o wydaniu w dniu 27 czerwca 2023 r. decyzji nr 9/2023 znak ROŚB.6740.2.12.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zadania pn.: "Rozbudowa drogi w zakresie przebudowy przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w miejscowości Jarnuty".

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

piątek, 16 cze 2023 15:06
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda, oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Zapytanie ofertowe

wtorek, 6 cze 2023 08:36
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Łomża’’

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 31 maja 2023r. AB-IV.746.6.2023.EK

piątek, 2 cze 2023 11:36
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 49 Śniadowo - Łomża oraz linii kolejowej nr 36 Ostrołęka - Łapy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2023r. o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów

piątek, 2 cze 2023 11:25
w sprawie wydania decyzji ZRID ,, Rozbudowa drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych wraz z dojściem do przejścia w miejscowości Jarnuty"

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

czwartek, 1 cze 2023 14:24
Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łomżyńskiego w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 109/2 obręb Wygoda

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

piątek, 26 maj 2023 13:00
Zawiadomienie dotyczące wydania decyzji udzielającej PPEES S.A. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzenie do wód rzeki Narew ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków przemysłowych biologicznych rozkładanych, socjalno-bytowych i wód chłodniczych. Szczegóły w załączniku

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

czwartek, 18 maj 2023 10:32
Zawiadomienie w sprawie wygaszenia w części decyzji Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, wykonanie urządzeń wodnych i lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Narew nowych obiektów budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka- Szczuczyn, odcinek: od węzła „Łomża Zachód” (z węzłem) do węzła „Kolno” (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 64, wszczęte na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez pełnomocnika, nie może być załatwione w terminie. Szczegóły w załączniku

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

środa, 17 maj 2023 10:45
z dnia 16 maja 2023r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 727B we wsi Giełczyn gm. Łomża"

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

poniedziałek, 8 maj 2023 08:29
o wydaniu decyzji administracyjnej AB-I.7820.2.3.2019.MB

Sprzedaż końcowa węgla

piątek, 5 maj 2023 07:59
Na podstawie art. 14a. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Łomża ogłasza sprzedaż końcową tego paliwa.

Postanowienie Nr 14/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 kwietnia 2023 r.

czwartek, 27 kwi 2023 15:21
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Łomża do stanu faktycznego

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

środa, 26 kwi 2023 14:51
o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2023r. decyzji nr 6/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 105692B Mikołajki - Boguszyce".

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

czwartek, 20 kwi 2023 14:35
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia części decyzji Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 26 września 2019 r. nr BI.RUZ.421.40.2019.MK oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, wykonanie urządzeń wodnych i lokalizację nowych obiektów budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn." Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn odcinek od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

czwartek, 23 mar 2023 12:54
w sprawie jakości wody z wodociągu zaopatrującego Nowe Kupiski i Bożenicę

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

czwartek, 9 mar 2023 13:39
w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 727B ulica Jesionowe we wsi Giełczyn" gm. Łomża

OBWIESZCZENIE

piątek, 3 mar 2023 12:12
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Owieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania

piątek, 3 mar 2023 08:14
w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 105692B Mikołajki - Boguszyce".

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

czwartek, 2 mar 2023 14:28
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 6/2022 z dnia 12.11.2020 znak AB-I.7820.2.3.2019.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 na odcinku od węzła Łomża Zachód (z węzłem) do węzła Kolno (bez węzła).

Informacja

czwartek, 2 mar 2023 11:29
Urząd Gminy Łomża wystawia na sprzedaż ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy JELCZ 422 - GCBA 5/24 - 010/JZS będący w ciągłym podziale bojowym OSP w Starych Kupiskach.

OBWIESZCZENIE

piątek, 24 lut 2023 11:50
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

środa, 22 lut 2023 08:19
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

piątek, 3 lut 2023 15:05
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł "Łomża Zachód" z węzłem - węzeł "Kolno" (bez węzła)".

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

środa, 1 lut 2023 08:25
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce

poniedziałek, 30 sty 2023 15:38
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w miejscowości Jarnuty.

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

czwartek, 15 gru 2022 07:50
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (DZ.U. z 2022.1692 z późn.zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DZ.U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557) Wójt Gminy Łomża informuje, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Informacja Wójta Gminy Łomża

poniedziałek, 2 sty 2023 15:38
o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego węgla

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

środa, 21 gru 2022 12:35
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

czwartek, 15 gru 2022 15:31
w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Jarnuty".

Ogłoszenie o konkursie

środa, 7 gru 2022 08:16
Wójt Gminy Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łomża z siedzibą przy ul. Łomżyńska 30, Podgórze, 18-400 Łomża (na czas określony pięciu lat, nie później niż od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.)

Informacja Wójta Gminy Łomża

wtorek, 8 lis 2022 15:13
o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury gminy Łomża

Informacja Wójta Gminy Łomża

wtorek, 8 lis 2022 15:09
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) Gmina Łomża informuje o przystąpieniu Gminy Łomża do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie Dyrektora Zarzsadu Zlewni w Białymstoku BI.RUZ.4210.87.2022.AK z dnia 26.10.2022 r.

poniedziałek, 31 paź 2022 13:17
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 25 września 2019 r., znak BI.RUZ.721.38.2019.KB oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe oraz wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

czwartek, 27 paź 2022 15:24
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przejść dla pieszych w miejscowości Pniewo.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

czwartek, 27 paź 2022 15:21
w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielenia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przejść dla pieszych w miejscowości Pniewo

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

piątek, 14 paź 2022 14:19
z dnia 13 października 2022 r.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów

piątek, 30 wrz 2022 14:47
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego na zadanie pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 105758B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski".

Plan polowań Koła Łowieckiego Sokół 2022/2023

czwartek, 22 wrz 2022 14:04

Zawiadomienie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

środa, 21 wrz 2022 13:26
o planowanych na dzień 23.09.2022 r. godzina 16:30 w Świetlicy Wiejskiej w Giełczynie konsultacjach społecznych dotyczących opracowania dokumentacji na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady Giełczyn o dł. odc. ok. 3050m".

Zawiadomienie Dyrektora Zarzsadu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.188.2022.MP z dnia 18.08.2022 r.

poniedziałek, 29 sie 2022 15:06
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i rozbiórkę urządzeń wodnych, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda"

OBWIESZCZENIE

piątek, 19 sie 2022 08:53
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

wtorek, 16 sie 2022 10:02

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce

piątek, 12 sie 2022 15:19
o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do ziemi przez projektowany wylot kanalizacji we wsi Pniewo.

OBWIESZCZENIE

środa, 27 lip 2022 14:11
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

poniedziałek, 25 lip 2022 08:18
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu linii brzegowej rzeki Łomżyczka na gruntach dz. 401, 208/6, 209/1, 209/2, 209/3, 240/1, 240/3, 418, 246, 370 w obrębie Boguszyce

OBWIESZCZENIE

czwartek, 21 lip 2022 13:50
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

środa, 13 lip 2022 13:30
z dnia 12 lipca 2022 r.

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

poniedziałek, 6 cze 2022 14:08
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

poniedziałek, 7 mar 2022 09:30
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Wójt Gminy Łomża

środa, 23 lut 2022 11:55
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

piątek, 14 sty 2022 15:39
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą ,, Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: DG 105772B ulicy Sadowej oraz 105775B ulicy Świerkowej w Starych Kupiskach wraz z budową infrastruktury technicznej, obręb 0036 Stare Kupiski, gm. Łomża"

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

środa, 1 gru 2021 14:49
o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 01 lipca 2019 r. znak: BI.RUZ.421.5.2019.KB

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 10/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

piątek, 26 lis 2021 15:36
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą; "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 152122B, droga gminna we wsi Nowe Wyrzyki".

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

czwartek, 25 lis 2021 15:05

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIAZKU Z ZAGROŻENIEM WŚCIEKLIZNĄ U ZWIERZĄT DOMOWYCH I DZIKICH

czwartek, 25 lis 2021 08:05

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

środa, 17 lis 2021 11:53
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 152095B ulica Bociania we wsi Podgórze.

Ogłoszenie Wójta o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia

wtorek, 16 lis 2021 12:51

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

wtorek, 16 lis 2021 08:15
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 152095B ulica Bociania we wsi Podgórze".

Plan polowań 2021/2022 koło łowieckie Knieja

czwartek, 28 paź 2021 10:39

Ogłoszenie otwartego, dodatkowego naboru wniosków o udzielenie grantów na Odnawialne Źródła Energii

poniedziałek, 25 paź 2021 10:15
ZARZĄDZENIE Nr  207/21 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia  dodatkowego, otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.166.2021.DK

wtorek, 19 paź 2021 15:25
o wydaniu w dniu 14.10.2021 r. decyzji udzielającej Gminie Łomża pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania pn.: Budowa drogi gminnej nr 152095 B ulica Bociania we wsi Podgórze na odcinku długości 400 m".

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

piątek, 15 paź 2021 15:06
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105753B ulica Wiejska we wsi Stara Łomża przy Szosie".

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

piątek, 15 paź 2021 14:51
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Budowa drogi gminnej nr 152 122 B droga we wsi Nowe Wyrzyki".

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

piątek, 15 paź 2021 14:45
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:" Budowa drogi gminnej nr 105 758B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski".

Zawiadomienie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

piątek, 15 paź 2021 14:36
o konsultacjach społecznych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B - Wygoda - Modzele Wypychy o dł. odc. ok 990m", planowanych na dzień 19.10.2021 r. o godzinie 15:00 w bibliotece w Wygodzie.

Informacja Wójta o spisie inwentaryzacyjnym

czwartek, 14 paź 2021 13:10

Informacje o wyniku przetargów na zbycie nieruchomośći gminych

środa, 13 paź 2021 10:36

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.218.2021.ED

wtorek, 12 paź 2021 10:39
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105 814 B we wsi Chojny Młode".

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie Gminy Łomża

czwartek, 30 wrz 2021 13:16

ZMIANA REGULAMINU I ZAŁĄCZNIKÓW w otwartym naborze wniosków o udzielenie grantów na Odnawialne Źródła Energii.

piątek, 24 wrz 2021 15:25
Zarządzenie Nr 203/21 Wójta Gminy Łomża z dnia 24 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce

poniedziałek, 20 wrz 2021 15:36
dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania: Budowa drogi gminnej nr 152095 B ulica Bociania we wsi Podgórze.

Ogłoszenie otwartego naboru wniosków o udzielenie grantów na Odnawialne Źródła Energii

środa, 1 wrz 2021 10:29
ZARZĄDZENIE Nr 195/21 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 01 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Nieruchomości do oddania w dzierżawę

wtorek, 10 sie 2021 15:17

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP-1.4140.781.2021 z dnia 08.07.2021r.

poniedziałek, 12 lip 2021 09:22
o planowanych na dzień 13.07.2021 r. godzina 18.00 konsultacjach społecznych dotyczących drogi powiatowej nr 1904B ul. Łąkowa we wsi Jednaczewo.

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury

wtorek, 29 cze 2021 12:26
Uchwała Nr XXV/204/21 Rady Gminy Łomża z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łomża

czwartek, 22 kwi 2021 11:29

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.5.5.2020.IA z dnia 30 narca 2021r.

wtorek, 13 kwi 2021 08:58
informujące o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 4/2021 z dnia 29.03.2021 r., znak: AB-1.7820.5.5.2020.IA, zmieniającej ostateczną decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 2/2020 z dnia 19.02.2020 r. znak: AB-1.7820.11.1.2019.IA, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) - węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 63.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.5.5.2020.IA z dnia 30 narca 2021r.

wtorek, 13 kwi 2021 08:54
informujące o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Wojewodę Podlaskiego decyzji Nr 4/2021 z dnia 29.03.2021 r., znak: AB-I.7820.5.5.2020.IA, zmieniającej ostateczną decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 2/2020 z dnia 19.02.2020 r. znak: AB-1.7820.11.1.2019.1A, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) - węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 63.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.4.4.2020.AS z dnia 30 narca 2021r.

wtorek, 13 kwi 2021 08:51
o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 3/2021 z dnia 25.03.2021 r., znak: AB-I.7820.4.4.2021.AS, zmieniającą ostateczną decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 11/2019 z dnia 12.08.2019 r., znak: ABI.7820.9.3.2018.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła), realizowanej w ramach zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła)", położonej na terenie woj. podlaskiego i woj. mazowieckiego, sprostowaną postanowieniem z dnia 03.12.2019 r., znak: AB-I.7820.9.3.2018.KS.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.4.4.2020.AS z dnia 30 narca 2021r.

wtorek, 13 kwi 2021 08:43
informujące o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Wojewodę Podlaskiego decyzji Nr 3/2021 z dnia 25.03.2021 r., znak: AB-1.7820.4.4.2020.AS, zmieniającą ostateczną decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 11/2019 z dnia 12.08.2019 r., znak: ABI.7820.9.3.2018.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła), realizowanej w ramach zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła)", położonej na terenie woj. podlaskiego i woj. mazowieckiego, sprostowaną postanowieniem z dnia 03.12.2019 r., znak: AB-I.7820.9.3.2018.KS. Obwieszczenie w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łomża

piątek, 26 mar 2021 14:28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

wtorek, 23 mar 2021 14:57

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.2.3.2019.MB z dnia 25 lutego 2021 r.

wtorek, 2 mar 2021 15:22
o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego znak AB-I.7820.2.3.2019.MB z dnia 17 lutego 2021 r. prostującego oczywiste omyłki pisarskie zaistniałe w decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 na odcinku od węzła „Łomża Zachód” (z węzłem) do węzła „Kolno” (bez węzła).

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.2.3.2019.AS z dnia 23 lutego 2021 r.

czwartek, 25 lut 2021 15:16
w sprawie sprostowania oczywistych omyłek zaistniałych w decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 6/2020 z dnia 12.11.2020 r. znak: AB-I.7820.2.3.2019.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła) [...] wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr64 na odcinku od węzła "Łomża Północ" do Elżbiecina [...].

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.5.5.2020.IA z dnia 11 lutego 2021 r.

środa, 17 lut 2021 15:35
w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego nr 2/2020 z dnia 19.02.2020 r. znak: AB-I.7820.11.1.2019.IA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) - węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 63.

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.4.4.2020.AS z dnia 08 lutego 2021r.

czwartek, 11 lut 2021 12:15
w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 11/2019 z dnia 12.08.2019 r. znak: ABI.7820.9.3.2018.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe".

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.4.4.2020.AS

czwartek, 11 lut 2021 12:10
w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 11/2019 z dnia 12.08.2019 r. znak: ABI.7820.9.3.2018.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe".

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego nr WG-III.7570.1060.2020.WA z dnia 28 grudnia 2020 r.

czwartek, 31 gru 2020 12:46
o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 59/1 o pow 0,0433 ha położonej w obrębie Stare Sierzputy przejętej pod budowę drogi ekspresowej S-61 na odcinku od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła), oraz o przeprowadzeniu postępowania dowodowego w przedmiocie określenia wartości rynkowej w/w nieruchomości.

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 01 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 7 gru 2020 14:28
o wydaniu w dniu 30 listopada 2020 r. decyzji znak: BI.RUZ.4210.55.2020.AT

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 30 listopada 2020 r.

poniedziałek, 7 gru 2020 14:26
o wydaniu w dniu 30 listopada 2020 r. decyzji znak: BI.RUZ.4210.57.2020.KB

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 30 listopada 2020 r.

poniedziałek, 7 gru 2020 14:22
o wydaniu w dniu 30 listopada 2020 r. decyzji znak: BI.RUZ.4210.58.2020.AC

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-I.7820.2.3.2019.MB z dnia 25 listopada 2020 r.

wtorek, 1 gru 2020 08:05
w sprawie wydania decyzji nr 6/2020 z dnia 12.11.2020 r. znak AB-I.7820.2.3.2019.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła) o długości ok. 12,923 km, wraz z budową drogi krajowej nr 64 na odcinku od węzła "Łomża Północ" do Elżbiecina o długości ok. 6,220 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Łomża, Miasto Łomża i Piątnica, w powiecie łomżyńskim.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.4210.45.2020.AN z dnia 26.11.2020 r.

poniedziałek, 30 lis 2020 15:23

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

poniedziałek, 30 lis 2020 15:08
w sprawie wydania decyzji z dnia 24.11.2020 r. znak BI.RUZ.4210.110.2020.MK mocą której wygaszono w części Decyzję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, znak: BI.RUZ.421.74.2018.MK z dnia 08.08.2018r. oraz udzielono Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z zamiennym projektem budowlanym dla zadania pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła).

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-I.7820.2.3.2019.MB z dnia 23 listopada 2020 r.

czwartek, 26 lis 2020 15:10
w sprawie wydania decyzji nr 6/2020 z dnia 12.11.2020 r. znak: AB-I.7820.2.3.2019.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła) o długości ok. 12,923 km, od km 0+014,16 do km 12+937,09, wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 64 na odcinku od węzła "Łomża Północ do Elżbiecina (...) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Łomża, Miasto Łomża i Piątnica, w powiecie Łomżyńskim.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego nr ROŚB.6740.2.9.2020 z dnia 18 listopada 2020r.

środa, 25 lis 2020 14:23
w sprawie wydania decyzji Nr 7/2020 udzielającej Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 105798B ulica Akacjowa we wsi Pniewo"

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr BI.RUZ.4210.57.2020.KB z dnia 22.10.2020 r.

poniedziałek, 26 paź 2020 12:28
w sprawie: wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 01 lipca 2019 r. znak: BI.RUZ.421.5.2019.KB, udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w ramach inwestycji pn. "Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: od węzła Łomża Południe (z węzłem) do węzła Łomża Zachód (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63".

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego nr ROŚB.6740.2.9.2020 z dnia 21 października 2020r.

piątek, 23 paź 2020 11:48
o wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 105798B ulica Akacjowa we wsi Pniewo".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ.4222.8.2019.DK z dnia 23 lipca 2020r.

piątek, 24 lip 2020 15:22
o możliwości zapoznania się z treścią ponownie przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S61, na odcinku od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła)o długości ok. 12,923 km, od 0+014,16 do km 12+937,09 wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 64 na odcinku od węzła "Łomża Północ" do Elżbiecina o długości ok. 6,220 km, od km 0+742,28 do km 6+962,20, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Łomża, Miasto Łomża i Piątnica w powiecie łomżyńskim.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju nr DLI-I.7621.12.2019.SG z dnia 20 lipca 2020 r.

środa, 22 lip 2020 14:24
informujące o wydaniu przez Ministra Rozwoju decyzji z dnia 1 czerwca 2020r. uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 18/2017 z dnia 18 grudnia 2017r., znak: AB-I.7820.2.6.2017.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej Nr 645 od km 45+709,00 miejscowość Nowogród gm. Nowogród do km 53+891,65 – nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa” w obrębie Stare Kupiski gm. Łomża.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 01 lipca 2020r.

czwartek, 2 lip 2020 13:03
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105785B ulica Ogrodowa we wsi Konarzyce.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

środa, 10 cze 2020 14:39
o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

środa, 10 cze 2020 14:37
o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie

Obwieszczenie Ministra Rozwoju nr DLI-II.7621.5.2019.ML.30 (DLI.2.6621.12.2018.ML) z dnia 28 maja 2020 r.

środa, 3 cze 2020 10:02
w sprawie wydania decyzji z dnia 20 maja 2020 r. znak: DLI-II.7621.5.2019.ML.28 (DLI.2.6621.12.2018.ML), uchylającą w części i or5zekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 19/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. znak: AB-I.7820.2.8.2017.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku III od km 53+891,65 – nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa” w obrębie Stare Kupiski w gm. Łomża do km 56+272 – granicy miasta Łomża, powiat Łomżyński.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.1.3.2019.AK z dnia 30 marca 2020 r.

piątek, 3 kwi 2020 11:20
w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 1/2020 z dnia 16.01.2020 r. znak AB-I.7820.1.3.2019.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin od km 5+796 do km 32+565 oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju znak DLI-I.7621.12.2019.SG.22 (DLI.1.6621.4.2018.IS) z dnia 20 marca 2020 r.

wtorek, 24 mar 2020 11:51
w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego umożliwiającego zakończenie przedmiotowego postępowania w sprawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 18/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. znak: AB-I7820.2.6.2017.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku I i II od km 45+709,00 – miejscowość Nowogród do km 53+891,65 – nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa” w obrębie Stare Kupiski, w gm. Łomża, pow. Łomżyński, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża wraz z obejściem miejscowości Stare Kupiski”, a strony mogą się wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

czwartek, 19 mar 2020 13:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

czwartek, 19 mar 2020 13:04

Obwieszczenie Ministra Rozwoju nr DLI.7621.5.2019.ML.26 (DLI.2.6621.12.2018.ML) z dnia 11 marca 2020 r.

wtorek, 17 mar 2020 15:22
o podjęciu zawieszonego postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr2017 z dnia 27 grudnia 2017 r., znak AB-I.7820.2.8.2017.MB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku III od km 53+891,65 – nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa” w obrębie Stare Kupiski w gm. Łomża od km 56+272 – granicy miasta Łomża, powiat łomżyński, o tym, że został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający zakończenie przedmiotowego postępowania odwoławczego w sprawie ww. decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 19/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r., a strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenie niniejszego zawiadomienia.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

poniedziałek, 16 mar 2020 13:30
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

poniedziałek, 16 mar 2020 13:27
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

poniedziałek, 2 mar 2020 08:04
Wójt Gminy Łomża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub użyczenia

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I7820.11.1.2019.IA z dnia 20 lutego 2020 r.

środa, 26 lut 2020 08:21
w sprawie wydania decyzji Nr 2/2020 z dnia 19.02.2020r. znak AB-I.7820.11.1.2019.IA, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, na odcinku węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 63 oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

piątek, 7 lut 2020 10:52

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4222.6.2019.PL z dnia 03 lutego 2020r.

czwartek, 6 lut 2020 12:39
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu znak WOOŚ.4222.6.2019.PL z dnia 17 grudnia 2019r. uwzględniającego warunki realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła „Łomża Południe” (z węzłem) do węzła „Łomża Zachód” (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ-II.070.4.2019.DK z dnia 27 stycznia 2020 r.

wtorek, 28 sty 2020 10:49
w sprawie wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, postanowienia w którym przedstawiono stanowisko, iż aktualne warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 03 lutego 2014 r. znak: WOOŚ-II.4200.1.2012.DK o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) Łomża – Stawiski – Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ-II.4200.1.2014.DK z dnia 27 stycznia 2020 r.

wtorek, 28 sty 2020 10:47
w sprawie wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, postanowienia w którym przedstawiono stanowisko, iż aktualne warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 22 września 2014 r. znak: WOOŚ-II.4200.1.2014.DK o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) oraz drogi krajowej nr 64.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.1.3.2019.AK z dnia 17 stycznia 2020 r.

środa, 22 sty 2020 14:00
w sprawie wydania decyzji nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin od km 5+796 do km 32+565 oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.11.1.2019.IA z dnia 02 stycznia 2020 r.

środa, 8 sty 2020 08:50
o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 02.01.2020 r. znak: AB-I.7820.11.1.2019.IA o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego, jak i pełnym materiale dowodowym, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 17.12.2019 r. znak: WOOŚ.4222.6.2019.PL, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w sprawie prowadzonej z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie – właściwego zarządcy drogi oraz o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, na odcinku: węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63 oraz o zatwierdzenie podziału nieruchomości.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ.4222.6.2019.PL z dnia 17 grudnia 2019r.

środa, 18 gru 2019 14:33
w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła „Łomża Południe” (z węzłem) do węzła „Łomża Zachód” (bez węzła).”

obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.9.3.2018.KS

poniedziałek, 9 gru 2019 11:16
w sprawie sprostowania oczywistych omyłek zaistniałych w decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 11/2019 z dnia 12.08.2019 r. znak: AB-I.7820.9.3.2018.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe (bez węzła).

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.1.3.2019.AK

środa, 4 gru 2019 12:53
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.1.3.2019.AK z dnia 27 listopada 2019 r.

środa, 4 gru 2019 12:33
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.1.3.2019.AK

poniedziałek, 2 gru 2019 08:28
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.2.3.2019.MB

środa, 20 lis 2019 11:07
w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła Łomża "Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła) o długości ok. 12,923 km, od km 0+014,16 do km 12+937,09, wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 64 na odcinku od węzła "Łomża Północ" do Elżbiecina o długości ok. 6,220 km, od km 0+742,28 do km 6+962,20, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Łomża, Miasto Łomża i Piątnica, w powiecie łomżyńskim.

Rozeznanie rynku

poniedziałek, 18 lis 2019 13:41
sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium Gminy Łomża

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.11.1.2019.IA

środa, 6 lis 2019 13:04
o ponownej możliwości zapoznania się stron z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i dokumentacją w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) - węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 63 oraz zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.2.3.2019.MB

środa, 6 lis 2019 12:55
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61, an odcinku od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła) o długości ok. 12,923 km, od km 0+014,16 do km 12+937,09, wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 64 na odcinku od węzła "Łomża Północ" do Elżbiecina o długości ok. 6,220 km, od km 0+742,28 do km 6+962,20, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Łomża, Miasto Łomża i Piątnica, w powiecie łomżyńskim.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

wtorek, 29 paź 2019 14:56
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

wtorek, 29 paź 2019 14:44
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Bacze Suche

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

środa, 9 paź 2019 14:21
w sprawie wydania dn. 02.10.2019r decyzji BI.ZUZ.5.421.207.2019J R na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród-Łomża z obejściem m. Stare Kupiski od km 45+709 do km 53+891,65

Obwieszczenie Panśtwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

czwartek, 3 paź 2019 08:21
w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, przepustów oraz na regulację wód i kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, a także lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. "projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Maz-Szczuczyn, odcinek węzeł Łomża Zachód do węzła Kolno z budową odcinka drogi krajowej nr 64"

Obwieszczenie Panśtwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

czwartek, 3 paź 2019 08:06
w sprawie udzielenia GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe oraz wody powierzchniowe płynące tj. rzekę Lepacka Struga i Narew obiektów mostowych oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Lepacka Struga i Narem nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych w ramach zadania budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek węzeł Łomża Zachód - węzeł Kolno.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

poniedziałek, 30 wrz 2019 10:08
dotyczące inwestycji budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł"Łomża Południe (z węzłem)- węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63 oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

wtorek, 24 wrz 2019 14:54
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Podgórze

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

poniedziałek, 9 wrz 2019 10:49
w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi (...) w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

środa, 4 wrz 2019 08:24
w sprawie wykonanie urządzeń wodnych obejmujące budowę rowów otwartych, rowu krytego, przepustów pod zjazdami i pod koroną drogi, wpustów deszczowych, wylotów betonowych, studni, kanałów deszczowych, zbiornika chłonno-odparowującego na działkach (wskazanych w załączniku do komunikatu) w obrębie Stare Kupiski gm. Łomża, usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych tj. rowu poprzez projektowane wyloty betonowe oraz do zbiornika chłonno-odparowującego, pochodzących z odcinka drogi wojewódzkiej nr 645 od km 53+891,65 do km 56+72 zlokalizowanego na działkach (wskazanych w załączniku do komunikatu) w obrębie Stare Kupiski, gm Łomża

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

środa, 4 wrz 2019 08:17
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące budowę przepustów, rowu krytego, wpustów deszczowych, wylotów betonowych, studni chłonnej na działkach o nr ew. 992, 999/3, 1022, 1025/4, 1203/2, 1274, 1276 obręb Mątwica gm. Nowogród, 719, 798/3, 802,921,908/1, 1009/1, 1009/2 obręb Nowe Kupiski gm Łomża, usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych tj. rowu poprzez projektowane wyloty betonowe oraz do studni chłonnej, pochodzących z odcinka drogi wojewódzkiej nr 645 od km 44+709 do km 53+891,65 zlokalizowanego and działkach o nr ew 992, 999/3, 1022, 1025/4, 1203/2, 1274, 1276 obręb Mątwica gm. Nowogród, 719, 798/3, 802,921,908/1, 1009/1, 1009/2 obręb Nowe Kupiski gm Łomża

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

środa, 28 sie 2019 13:59
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowe Kupiski

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

poniedziałek, 19 sie 2019 15:38
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji nr 11/2019 z dnia 12.08.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Śniadowo" ( z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła).

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

środa, 7 sie 2019 09:39
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) - węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 63 oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łomża

poniedziałek, 15 lip 2019 10:59

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

czwartek, 11 lip 2019 08:19
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, przepustów oraz na regulację wód i kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, a także na lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: od węzła "Łomża zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 64"

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

czwartek, 11 lip 2019 08:11
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące i przez wały przeciwpowodziowe rurociągów oraz na usługę wodną, tj. na odprowadzanie za pomocą kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych oraz wód, a także na lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów związanych z realizacją inwestycji pn. "Projekt i budowa drogi drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła) raz z budową odcinka drogi krajowej nr 64"

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

piątek, 5 lip 2019 15:21
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Podgórze

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Łomży

piątek, 5 lip 2019 15:08
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Siemień

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

wtorek, 2 lip 2019 14:28
w sprawie stwierdzenia przydatności do spożycia wody z wodociągu Jarnuty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

poniedziałek, 1 lip 2019 09:01
w sprawie stwierdzenia przydatności do spożycia wody z wodociągu Nowe Kupiski

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

poniedziałek, 24 cze 2019 14:07
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu błędu pisarskiego w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce znak BI.ZUZ.5.421.101.2019.JR

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

poniedziałek, 24 cze 2019 13:32
o wydaniu decyzji udzielającej Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych oraz rurociągów technologicznych, a także lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z "budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin"

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

piątek, 21 cze 2019 15:19
w sprawie stwierdzenia przydatności do spożycia wody z wodociągu Podgórze

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

czwartek, 30 maj 2019 14:45
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Bacze Suche

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska

piątek, 24 maj 2019 10:06

Obwieszczenie Marszłka Województwa Podlaskiego

czwartek, 23 maj 2019 10:39

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

poniedziałek, 20 maj 2019 14:49
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych oraz napowietrznych linii energetycznych oraz usługę wodną, tj.: odprowadzanie do wód oraz urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: od węzła "Łomża Południe (z węzłem) do węzła Łomża Zachód (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63", gm. Łomża i Zambrów, pow. łomżyński i zambrowski, woj. podlaskie

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

piątek, 10 maj 2019 08:46
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia w wodociągu Stare Modzele

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

wtorek, 30 kwi 2019 12:43
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.9.3.2018.KS z dnia 24 kwietnia 2019r. w związku z prowadzonym przez Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, postępowaniem w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła).

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

środa, 17 kwi 2019 13:32
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Jarnuty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

wtorek, 16 kwi 2019 10:03
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Siemień

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

piątek, 12 kwi 2019 12:04
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie ścieków do wód

Zawiadomienie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

piątek, 5 kwi 2019 14:35
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę wylotu kanalizacji deszczowej PVC DN 250 mm na działce o nr ew. 420 obr. Stare Kupiski oraz na usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu nawierzchni drogi gminnej nr 105 776 B ul. Wierzbowa we wsi Stare Kupiski.

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

piątek, 29 mar 2019 09:53
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w ramach zadania "budowa drogi gminnej nr 105 692 B Mikołajki - Boguszyce od km 0+000,00 do km 0+227,80"

Zawiadomienie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

piątek, 29 mar 2019 09:33
Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 64 obr. Zosin.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

piątek, 29 mar 2019 09:28
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych , regulację wód rzeki Łomżyczka oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn: "Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: od węzła Łomża Południe (z węzłem) do węzła Łomża Zachód (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63"

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

czwartek, 7 mar 2019 09:48
w sprawie stwierdzenia przydatności do spożycia wody z wodociągu Siemień Nadrzeczny

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

poniedziałek, 4 mar 2019 12:44
w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr BI.RUZ.421.173.2018.MK z dnia 08.02.2018 mocą której udzielono Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

środa, 27 lut 2019 12:10
w sprawie stwierdzenia pogorszenia jakości wody oraz przydatności wody do spożycia z wodociągu Stare Modzele

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

środa, 27 lut 2019 12:09
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Podgórze

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

środa, 27 lut 2019 12:07
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Bacze Suche

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

środa, 27 lut 2019 11:13
o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji BI.RUZ.421.173.2018.MK

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

piątek, 22 lut 2019 10:30
W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dot. budowy międzysystemowego gazociągu.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

wtorek, 19 lut 2019 09:06
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Siemień

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

środa, 13 lut 2019 09:38
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Jarnuty

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

wtorek, 12 lut 2019 09:29
o wydaniu decyzji, mocą której udzielono Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych i wód oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi w ramach zadania "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek : węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł Łomża Południe" (bez węzła)

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

wtorek, 12 lut 2019 09:26
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej 63 Łomża - Zambrów w m. Podgórze

OBWIESZCZENIE Wojewody Podlaskiego

czwartek, 31 sty 2019 09:36
korekta obwieszczenia dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dotyczącego budowy międzysystemowego gazociągu

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

wtorek, 8 sty 2019 08:12
w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Bacze Suche

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

wtorek, 8 sty 2019 08:10
sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Podgórze

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

poniedziałek, 31 gru 2018 11:26
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w prawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni głębinowej na działce 119/2 obr. Podgórze

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

piątek, 28 gru 2018 10:58
w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Stare Modzele

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

wtorek, 18 gru 2018 08:18
w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Jarnuty

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

środa, 12 gru 2018 13:03
w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT"

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

piątek, 7 gru 2018 13:30
w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Siemień Nadrzeczny

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

poniedziałek, 3 gru 2018 13:23
w sprawie pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu Stare Modzele

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

piątek, 30 lis 2018 08:34
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia w Nowych Kupiskach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

poniedziałek, 19 lis 2018 08:48
w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Jarnuty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

poniedziałek, 19 lis 2018 08:41
w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Siemień Nadrzeczny

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

piątek, 9 lis 2018 15:24
w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Stare Modzele

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

środa, 31 paź 2018 15:29
w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Jarnuty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

czwartek, 18 paź 2018 09:10
w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Podgórze - treść w załączniku.

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

środa, 13 cze 2018 15:15
Decyzja Starosty Łomżyńskiego Nr ROŚB.6540.7.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.

Komunikat

środa, 6 cze 2018 14:09
w sprawie ogłoszenia decyzji Dyrektora RZGW w Białymstoku - Wody Polskie zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomża - treść dokumentów w załączenikach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

poniedziałek, 16 kwi 2018 14:36
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia - treść w załącznikach

Wykaz oraz warunki i zasady korzystania z położonych przy drogach krajowych na terenie Gminy Łomża przystanków komunikacji zbiorowej będących w zarządzie GDDKiA Oddział w Białymstoku

poniedziałek, 5 lis 2012 09:47
W załączeniu wykaz przystanków oraz warunki i zasady korzystania z nich