Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania określa Ustawa o zarządzaniu kryzysowym dnia 26 kwietnia 2007 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 209).

Data powstania: wtorek, 12 wrz 2017 08:13
Data opublikowania: czwartek, 14 wrz 2017 14:05
Opublikował(a): Krzysztof Niemyjski
Zaakceptował(a): Dorota Pazik
Artykuł był czytany: 4919 razy