Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WGP.6220.25.2022.BW

środa, 30 lis 2022 13:01
OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE o zebraniu pełnego materiału dowodowego.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.23.2022.BW

środa, 23 lis 2022 09:49
OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE o zebraniu pełnego materiału dowodowego.

OBWIESZCZENIE WGP.6220.22.2022.BW

wtorek, 22 lis 2022 12:35
Wójt Gminy Łomża wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu terenu przy istniejącym zakładzie oraz budowie budynków technicznych wraz z infrastrukturą techniczną dla istniejącego zakładu „Ubojnia Zwierząt Robert Rytel”, na działkach o nr ewid. 283/8, 283/9, 284/3, 284/4, 284/5, 285/3, 285/4, 285/5, 285/2, 283/15, 283/13, 284/2, obręb 0027 Podgórze gm. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie.”

OBWIESZCZENIE WGP.6220.18.2022.BW

poniedziałek, 21 lis 2022 09:22
W dniu 21 listopada 2022r. wydana została decyzja WGP.6220.18.2022.BW Wójta Gminy Łomża ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopalin ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych o pp>75% „Podgórze IV” w granicach działki gruntowej nr 376/11 obręb Podgórze gm. Łomża pow. łomżyński woj. podlaskie.”

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 3 paź 2022 14:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża"

OBWIESZCZENIE WGP.6220.24.2021

poniedziałek, 10 sty 2022 14:33

OBWIESZCZENIE WGP.6220.16.2021.BW

poniedziałek, 13 wrz 2021 08:22

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

czwartek, 26 mar 2020 10:10

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

wtorek, 24 mar 2020 14:46

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

środa, 4 mar 2020 09:39

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

środa, 12 lut 2020 09:23