Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2024 r.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

Zawiadamiam, że dnia 21 maja 2024 r. została wydana decyzja NR 5/2024, znak: ROŚB.6740.2.4.2024 udzielająca Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1912 B w pikietażu roboczym od km 0+000,00 do około km 7+806,93 wraz z budową i przebudową infarstruktury technicznej" w miejscowościach Nowogród i Sławiec, gmina Nowogród oraz w miejscowościach Stare Chojny i Chojny Młode, gmina Łomża, pow. łomżyński,woj. podlaskie, na działkach: - informacje szczególowe w załączeniu:

Pliki do pobrania: