Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2024 r.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

Zawiadamia, że dnia 22 maja 2024 r. została wydana decyzja NR 6/2024, znak: ROŚB.6740.2.2.2024 udzielająca Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 152 167 B ulica Lawendowa i Różana oraz drogi gminnej nr 105 818 B ulica Jaśminowa we wsi Janowo", gm. Łomża, pow łomżyński, woj podlaskie - informczje szczegółowe w załączeniu:

Pliki do pobrania: