16 mln złotych dla rodzin z Programu 500+

Foto nr 41865
Fotogaleria
W trakcie dwóch lat funkcjonowania rządowego Programu Rodzina 500+, do 1077 rodzin z gminy Łomża trafiło 16 mln złotych.

Od 1 kwietnia 2016 r. do marca 2018 r. do rodzin trafiło już w sumie: 16 098 780,00 zł z czego: 12 833 252,00 zł zostało wypłacone w okresie świadczeniowym 2016/2017. Na nowy okres 2017/2018 trwający od października 2017 r. do marca 2018 r. wypłacono już: 3 265 528,00 zł.

- Przyjęliśmy już ok. 1000 wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018, z czego 85 % zostało złożonych osobiście, a pozostałe w formie elektronicznej – informuje kierownik OPS Małgorzata Kozicka. - Każdorazowo wnioski były przyjmowane na bieżąco i bez kolejek. Pracownicy działu świadczeń wychowawczych i rodzinnych starali się, aby każdemu z osobna pomóc w wypełnieniu wniosków i udzieleniu informacji.

Realizacja Programu w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża od samego początku przebiegała i nadal przebiega bardzo sprawnie. Co warto podkreślić, na terenie Gminy Łomża nie ma żadnej rodziny, w której nastąpiłaby konieczność zmiany wypłaty świadczenia wychowawczego z formy pieniężnej na rzeczową.

Fotogaleria