Książka adresowa

Przejdź do wydziału:
Urząd Gminy Łomża
Szkoły Podstawowe
Centrum Kultury Gminy Łomża
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża
Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża

Urząd Gminy Łomża

Sekretariat

Sekretariat

86 216 52 63
Wójt Gminy

Piotr Kłys

Wójt Gminy Łomża
86 216 52 63
Numer pokoju: 5
Zastępca Wójta Gminy

Cezary Zborowski

Zastępca Wójta
86 216 52 63
Numer pokoju: 3
Skarbnik Gminy

Anna Lachowska

Skarbnik - Naczelnik Wydziału Finansowego
86 47 37 335
Numer pokoju: 20
nadzór nad wydziałem, realizacja budżetu gminy
Sekretarz Gminy

Dorota Pazik

Sekretarz Gminy
86 216 52 63
Numer pokoju: 18B
zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, zarządzanie zasobami ludzkimi i wydziałem
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Drozdowski

Urząd Stanu Cywilnego

Jolanta Dobrzycka

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
86 473 73 24 wewnętrzny 324
Numer pokoju: 7
akty stanu cywilnego, ewidencja ludności
Wydział Finansowy

Bogumiła Gołębiewska

ds. księgowości budżetowej
86 47 37 328 wewnętrzny 328
Numer pokoju: 18C
obsługa płac, księgowość budżetowa

Ewa Hermanowska

ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
86 47 37 336 wewnętrzny 336
Numer pokoju: 21
podatki i opłaty lokalne, zwrot akcyzy

Joanna Sulej

ds. księgowości podatkowej
86 47 37 336 wewnętrzny 336
Numer pokoju: 21

Joanna Zembrzuska

ds. księgowości budżetowej
86 47 37 334 wewnętrzny 334
Numer pokoju: 19

Katarzyna Sierzputowska

ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
86 47 37 336 wewnętrzny 336
Numer pokoju: 21
podatki i opłaty lokalne, zwrot akcyzy

Łukasz Kuliś

ds. księgowości budżetowej
86 47 37 334 wewnętrzny 334
Numer pokoju: 19

Maria Jolanta Łomotowska

ds. księgowości podatkowej i budżetowej
86 47 37 340 wewnętrzny 340
Numer pokoju: 16
opłata za odpady komunalne

Rafał Godlewski

ds. księgowości budżetowej
86 47 37 328 wewnętrzny 328
Numer pokoju: 18C
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

ds. ochrony środowiska i rolnictwa
86 47 37 331 wewnętrzny 331
Numer pokoju: 17
wycinka drzew, rolnictwo, ochrona środowiska, łowiectwo, usuwanie azbestu, bezdomne zwierzęta

Aneta Sasińska

ds. planowania przestrzennego
86 47 37 338 wewnętrzny 338
Numer pokoju: 1
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje celu publicznego

Elżbieta Kulesza

ds. gospodarki nieruchomościami
86 47 37 330 wewnętrzny 330
Numer pokoju: 14
geodezja, geologia, wspólnoty gruntowe, podziały nieruchomości

Grażyna Paluszkiewicz

ds. planowania przestrzennego
86 47 37 322 wewnętrzny 322
Numer pokoju: 2
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje celu publicznego

Iwona Bałdyga

ds. planowania przestrzennego
86 47 37 322 wewnętrzny 322
Numer pokoju: 2
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje celu publicznego

Joanna Pióro

ds. gospodarki komunalnej i nieruchomościami
86 47 37 330 wewnętrzny 330
Numer pokoju: 14

Klaudia Chutkowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
86 47 37 321 wewnętrzny 321
Numer pokoju: 17A
ochrona środowiska

Marcelin Przesław

ds. zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy
86 47 37 338 wewnętrzny 338
Numer pokoju: 1

Marcin Tabędzki

Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
86 47 37 339 wewnętrzny 339
Numer pokoju: 15
koordynowanie prac wydziału w zakresie planowania przestrzennego, gospodarki odpadami, ochrony środowiska i gospodarki gruntami

Wioleta Zaorska

ds. gospodarki odpadami
86 47 37 321 wewnętrzny 321
Numer pokoju: 17A
utrzymanie czystości w gminie, ochrona środowiska, gospodarka odpadami
Wydział Infrastruktury

Andrzej Grzesiuk

ds. bieżącego utrzymania dróg
86 47 37 329 wewnętrzny 329
Numer pokoju: 10

Antoni Szepietowski

Naczelnik Wydziału Infrastruktury
86 47 37 349 wewnętrzny 349
Numer pokoju: 9
nadzór nad wydziałem, bieżące utrzymanie dróg, wodociągi, kanalizacja

Emilia Borawska

ds. budownictwa i gospodarki komunalnej
86 47 37 347 wewnętrzny 347
Numer pokoju: 8
gospodarka komunalna, budownictwo

Jarosław Dwórznik

ds. ewidencji obiektów komunalnych
86 47 37 346 wewnętrzny 346
Numer pokoju: 9
Nadawanie numerów nieruchomości, obsługa systemów ewidencji obiektów komunalnych

Kinga Wysocka

ds. infrastruktury liniowej i energetyki
86 47 37 347 wewnętrzny 347
Numer pokoju: 8
energetyka, kanalizacja, wodociągi, zmiana stanu wód na gruncie

Mateusz Pokropowicz

ds. drogownictwa
86 47 37 348 wewnętrzny 348
Numer pokoju: 9

Przemysław Grużewski

ds. zarządzania pasem drogowym
86 47 37 329 wewnętrzny 329
Numer pokoju: 10
zajęcie pasa drogowego
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Anna Wądołowska

ds. obywatelskich
86 47 37 323 wewnętrzny 323
Numer pokoju: 6
dowody osobiste, obsługa OSP

Artur Marek

ds. obsługi rady gminy
86 47 37 343 wewnętrzny 343
Numer pokoju: 18A
obsługa rady gminy, informacja publiczna

Bożena Łada

ds. ewidencji działalności gospodarczej
86 47 37 323 wewnętrzny 323
Numer pokoju: 6
ewidencja działalności gospodarczej, taksówki, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wybory, referenda

Justyna Napiórkowska

ds. promocji gminy
86 473 73 345 wewnętrzny 345
Numer pokoju: 18B
promocja gminy, redaktor naczelny "Wieści Gminnych z Gminy Łomża", obsługa urzędu

Krzysztof Niemyjski

ds. zarządzania kryzysowego i informatyki
86 47 37 326 wewnętrzny 326
Numer pokoju: 12
informatyka, informacja niejawna, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy wojskowe

Monika Chojnowska

podinspektor ds. kancelaryjnych
86 216 52 63
Numer pokoju: 4
obsługa sekretariatu, prowadzenie dziennika korespondencji

Piotr Drozdowski

86 47 37 345 wewnętrzny 345
Numer pokoju: 18B
informatyka
Wydział Rozwoju

Elwira Gardocka

ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
86 47 37 327 wewnętrzny 327
Numer pokoju: 202

Kamil Chełstowski

podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
86 47 37 327 wewnętrzny 327
Numer pokoju: 202

Katarzyna Jastrzębska

ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
86 47 37 342 wewnętrzny 342
Numer pokoju: II piętro
pozyskiwanie funduszy krajowych i unijnych

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach

Karol Łebkowski

Dyrektor szkoły
86 2179113
Szkoła Podstawowa im Ks Kard Stefana Wyszyńskiego w Podgórzu

Robert Żukowski

Dyrektor Szkoły
86 2178322
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie

Małgorzata Arnista

Dyrektor Szkoły
86 4731203
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Jarnutach

Michał Leszak

Dyrektor Szkoły
86 2169185
Szkoła Podstawowa im. Ppor. Dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. "Jadzia" w Konarzycach

Beata Michalak

Dyrektor Szkoły
86 2157524
Szkoła Podstawowa im. Rodzin Jabłońskich w Pniewie

Daniel Żelazny

Dyrektor szkoły
86 2194851
Szkoła Podstawowa w Lutostani

Marzena Gosk

Dyrektor Szkoły
86 2193192
Szkoła Podstawowa w Puchałach

Ewa Magdalena Dubowik

Dyrektor Szkoły
86 2193123

Centrum Kultury Gminy Łomża

Centrum Kultury Gminy Łomża

Mariusz Rytel

Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łomża

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pracownicy socjalni

86 216 21 99

Świadczenia rodzinne

86 216 64 13

Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża

Zakład Usług Komunalnych

Sławomir Gawrych

Dyrektor
733772977