Aktualności

Zdjęcie do wiadomości Zmiana Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zmiana Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

12 cze 2024
Gmina Łomża na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 2778 z późn.zm. ) ogłasza zmianę ogłoszenia o zmianie bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, opublikowanego 27 listopada 2023 r.
Zdjęcie do wiadomości Spotkanie konsultacyjne w sprawie szlaku kajakowego Pisa-Narew

Spotkanie konsultacyjne w sprawie szlaku kajakowego Pisa-Narew

11 cze 2024
Województwo Podlaskie, Mazowieckie i Warmińsko-Mazurskie połączyły siły, by wspólnie przygotować duże i wyczekiwane przedsięwzięcie turystyczne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Mowa tu o szlaku kajakowym Pisa-Narew, który prowadzić ma przez niezwykle cenny przyrodniczo tereny 3 województw: Narwiański Park Narodowy, Łomżyński Park Krajobrazowy, Puszczę Piską i Czartoryskie Jałowce.
Kobieca dłoń wrzucająca kartę do urny wyborczej

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Łomża

11 cze 2024
Na terenie Gminy Łomża uprawnionych do głosowania było 9 247 mieszkańców. Wydano 3 375 kart. Oddano łącznie 3 351 głosów ważnych przy pracujących 15 obwodowych komisjach wyborczych.
Zdjęcie do wiadomości Utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 679

Utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 679

7 cze 2024
W załączeniu pismo znak BB/GMB/500/354/100/24 z dnia 29.05.2024 r. dotyczące inwestycji: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Mężenin”. Do pisma załączono mapę z zaznaczonymi miejscami, w których wystąpią utrudnienia w ruchu.
Stulatka zdmuchuje świeczki na torcie urodzinowym

Stulatka ze Starych Kupisk

5 cze 2024
4 czerwca 1924 r. na świat przyszła Pani Janina Leśnarowska. Wczoraj, w gronie rodziny i w towarzystwie przedstawicieli gminy Łomża, świętowała swoje setne urodziny.
Zdjęcie do wiadomości Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

5 cze 2024
Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.
Zdjęcie do wiadomości Dzień Dziecka w Giełczynie

Dzień Dziecka w Giełczynie

29 maj 2024
Dzień Dziecka jest niewątpliwie jednym z najbardziej ulubionych dni w ciągu roku. Czekają na niego wszystkie dzieci. 28 maja 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Giełczynie pod patronatem Wójta Gminy Łomża zorganizowali piknik z okazji „Dnia Dziecka” w miejscowości Giełczyn przy świetlicy wiejskiej.
Strażacy i goście na placu za budynkiem remizy

Gminny Dzień Strażaka

27 maj 2024
- Jesteście, gdy trzeba gasić pożary, jesteście, gdy dochodzi do wypadku, jesteście, gdy trzeba pomóc ludziom w potrzebie. Wasza energia i zapał przyczyniają się do rozwoju naszej gminnej społeczności – zwrócił się Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys do druhów i druhen obecnych na gminnych obchodach Dnia Strażaka, które w tym roku zorganizowano w Siemieniu Nadrzecznym. W trakcie uroczystości uhonorowano około 20 strażaków, a także poświęcono i przekazano zakupione w tym roku nowe wyposażenie: wóz strażacki dla OSP Gać, łódź ratunkowa dla OSP Jednaczewo i quada do działań poszukiwawczych dla OSP Podgórze.
Zdjęcie do wiadomości Gmina Łomża rozpoczyna prace nad planem ogólnym

Gmina Łomża rozpoczyna prace nad planem ogólnym

24 maj 2024
Rada Gminy Łomża, na wniosek Wójta Piotra Kłysa, jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Łomża. Dokument ma zastąpić Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i stać się podstawą do rozwoju wszelkiej zabudowy, a w szczególności wydawania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zdjęcie do wiadomości Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Łomża

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Łomża

23 maj 2024
- Zrobiliśmy dużo, ale chcemy jeszcze więcej. W latach 2019 – 2023 na inwestycje wydatkowaliśmy ponad 73 mln zł. Było to 2,5 razy więcej niż kadencji lat 2014-2018. Tylko w 2023 roku wyniosły one 22 mln zł. To o blisko 30% więcej niż rok wcześniej i ponad dwa razy więcej niż dwa i trzy lata wcześniej – mówił wójt Piotr Kłys podczas omawiania Raportu o stanie gminy za 2023 r., przedstawianego na II sesji Rady Gminy. Nowo wybrana rada udzieliła wójtowi jednogłośnego wotum zaufania, absolutorium i zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu.
Zdjęcie do wiadomości Szkoła w Wygodzie ma 105 lat

Szkoła w Wygodzie ma 105 lat

14 maj 2024
- 105 lat funkcjonowania szkoły w Wygodzie pokazuje, jak wielką rolę odgrywa placówka oświatowa w środowisku, jakie znaczenie ma zaangażowanie nauczycieli i pracowników szkoły w jej rozwój, w rozwój młodego człowieka, który uzyskawszy dobre podstawy do wartościowego życia, będzie wspaniałym człowiekiem i dobrym obywatelem Rzeczpospolitej – mówiła podczas jubileuszu szkoły Dyrektor Małgorzata Arnista - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie jest nie tylko miejscem edukacji, ale także dziedzictwem lokalnej społeczności, którzy przez lata przekazywali wiedzę i wartości kolejnym pokoleniom.
Zdjęcie do wiadomości Kurpiowska Majówka u Stacha w Lesie Jednaczewskim

Kurpiowska Majówka u Stacha w Lesie Jednaczewskim

13 maj 2024
- Dziś z wolnej woli i świadomie jesteśmy tu by uczcić bohatera Stacha Konwę. Uczcić tych wszystkich, którzy wraz z nim ginęli za ojczyznę w 1733 r. i uczcić wszystkich, którzy stawali do walki o nią w kolejnych latach i wiekach – mówił Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża podczas „Kurpiowskiej Majówki u Stacha” w 161. rocznicę powstania styczniowego, która w niedzielę do Lasu Jednaczewskiego ściągnęła tłumy mieszkańców Gminy Łomża, miasta i regionu. - Dziś jesteśmy tu, aby pokazać, że pamiętamy. Jesteśmy także po to, aby razem cieszyć się wywalczoną przez przodków wolnością. Aby z szacunkiem zachowywać bogatą spuściznę narodową, którą z dumą przekazać ją następnym pokoleniom.
Zdjęcie do wiadomości Zaprzysiężenie Wójta i Rady Gminy Łomża

Zaprzysiężenie Wójta i Rady Gminy Łomża

9 maj 2024
Miesiąc po wyborach, 7 maja 2024 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się I sesja Rady Gminy Łomża. W jej trakcie Wójt Piotr Kłys i radni złożyli ślubowanie. W ten sposób oficjalnie rozpoczęła się IX kadencja samorządu Gminy Łomża, która będzie trwała 5 lat. Rada wybrała także Komisje Rady Gminy Łomża i ich przewodniczących.
Zdjęcie do wiadomości Powstańczy zryw Kurpiów, czyli „Kurpiowska Majówka u Stacha” w Lesie Jednaczewskim

Powstańczy zryw Kurpiów, czyli „Kurpiowska Majówka u Stacha” w Lesie Jednaczewskim

9 maj 2024
W najbliższą niedzielę, 12 maja 2024 r., w Lesie Jednaczewskim odbędzie się „Kurpiowska Majówka u Stacha”. Tym razem przewodnim motywem będzie Powstanie styczniowe z lat 1863-1864, czyli najdłuższy zryw niepodległościowy Polaków epoki porozbiorowej przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Będą historyczne inscenizacje, turnieje, występy zespołów i kapel kurpiowskich, dmuchańce i animacje dla dzieci oraz swojskie jadło.
Zdjęcie do wiadomości Vivat Maj, 3 Maj

Vivat Maj, 3 Maj

30 kwi 2024
Święto Narodowe Trzeciego Maja należy do najważniejszych świąt Polaków. Poprzedzający je Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Pracy 1 maja, od 20 lat także naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej, są okazją do radosnego świętowania i dumy z naszej historii i z tego co osiągnęliśmy.
Zdjęcie do wiadomości INFORMACJA – TRYB MAŁYCH GRANTÓW - brak uwag do oferty

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH GRANTÓW - brak uwag do oferty

30 kwi 2024
W dniu 18 kwietnia 2024 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Giełczynie z siedzibą: Giełczyn, ul. Spokojna 12, 18-400 Łomża na realizację zadania publicznego pn. „Żyj zdrowo - bezalkoholowo”.
Zdjęcie do wiadomości INFORMACJA – TRYB MAŁYCH GRANTÓW - brak uwag do oferty

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH GRANTÓW - brak uwag do oferty

24 kwi 2024
W dniu 16 kwietnia 2024 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Nowych Kupiskach z siedzibą: Nowe Kupiski 119, 18-400 Łomża na realizację zadania publicznego pn. „Żyj kolorowo - bezalkoholowo”.
Zdjęcie do wiadomości Strażacy oczyszczali Górę Królowej Bony

Strażacy oczyszczali Górę Królowej Bony

17 kwi 2024
- Naszą intencją jest oczyszczenie tego terenu i przywrócenie go dla społeczeństwa. To najcenniejszy zabytek archeologiczny w naszym rejonie i musimy o niego zadbać – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża. W minioną sobotę Wójt wraz z ok. 50 strażakami ze wszystkich jednostek OSP Gminy Łomża, po raz kolejny oczyszczali grodzisko z porastających go zakrzaczeń i samosiewek. 

Zapytanie ofertowe

12 kwi 2024
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja warsztatów edukacyjnych w ramach realizacji zadania pn.: "Wspólnie z Gminą Łomża uczymy się o Odnawialnych źródłach energii i efektywności energetycznej".
Zdjęcie do wiadomości 75% poparcia dla Wójta Piotra Kłysa

75% poparcia dla Wójta Piotra Kłysa

8 kwi 2024
Piotr Kłys nadal będzie kierował Gminą Łomża. W niedzielnych wyborach na Wójta Gminy Łomża poparło go 75% mieszkańców uczestniczących w wyborach.
Zdjęcie do wiadomości Konsultacje w Starej Łomży

Konsultacje w Starej Łomży

5 kwi 2024
Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w konsultacjach w Starej Łomży przy Szosie. Projektanci, opracowujący dokumentację na budowę ulicy Dolnej, z uwzględnieniem rozwiązań umożliwionych zebranie i zagospodarowanie wód opadowych, także z okolicznych uliczek przedstawili wstępną koncepcję. - Prezentujemy ją, aby na tym etapie mogli dostosować rozwiązania projektowe nie tylko do ukształtowania terenu, ale także Państwu oczekiwań – mówił Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża.
Zdjęcie do wiadomości W niedzielę wybory samorządowe

W niedzielę wybory samorządowe

5 kwi 2024
W niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. mieszkańcy Gminy Łomża będą wybierać Wójta Gminy i radnych Rady Gminy Łomża, a także radnych Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz  radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7.00-21.00.
Zdjęcie do wiadomości Kolejne środki na ochotnicze straże pożarne

Kolejne środki na ochotnicze straże pożarne

4 kwi 2024
Gmina Łomża otrzyma kolejne wsparcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, dzięki funduszom przyznanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Prawie milion złotych dofinansowania przeznaczy na zakup specjalistycznego średniego wozu strażackiego na potrzeby OSP Gać. 70 tysięcy złotych województwo przekaże też dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgórzu i w Jednaczewie.
Zdjęcie do wiadomości Konsultacje w sprawie odwodnienia w Starej Łomży

Konsultacje w sprawie odwodnienia w Starej Łomży

2 kwi 2024
Gmina Łomża realizuje projekty związane z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu ulicy Dolnej w Starej Łomży przy Szosie. W najbliższy czwartek, 4 kwietnia o godzinie 18.00 w świetlicy w Starej Łomży przy Szosie odbędą się konsultacje z mieszkańcami w sprawie proponowanych koncepcji i rozwiązań.
Zdjęcie do wiadomości Szkodliwy eternit znika z Gminy Łomża

Szkodliwy eternit znika z Gminy Łomża

2 kwi 2024
- Z około 300 gospodarstw domowych odebraliśmy i przekazaliśmy do utylizacji blisko 63 000 m2 eternitu. To tak jakby eternit zniknął z 6 ha dachów – podkreśla Piotr Kłys, Wójt Gminy Łomża.
Zdjęcie do wiadomości Święta Wielkanocne

Święta Wielkanocne

29 mar 2024
Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych od Wójta Gminy Łomża.
Zdjęcie do wiadomości Organizacja bezpłatnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów

Organizacja bezpłatnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów

28 mar 2024
Rozkład bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego w dniu 7 kwietnia 2024 r.
Zdjęcie do wiadomości Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych o OZE

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych o OZE

28 mar 2024
Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy plastyczne w ramach projektu pn.: „Razem z Gminą Łomża uczymy się o odnawialnych źródłach energii i efektywności energetycznej”, zorganizowane przez Urząd Gminy Łomża i Szkołę Podstawową w Podgórzu im. kard. S. Wyszyńskiego. Do siedziby organizatora wpłynęło aż 87 prac rysunkowych i makiet, przedstawiających przydomowe instalacje OZE, stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy wiatraki.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>