20 tysięcy na sprzęt dla strażaków ochotników

Foto nr 42896
Fotogaleria
20 tysięcy złotych na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania otrzymały trzy jednostki OSP Gminy Łomża w Starych Modzelach, Gaci i Siemieniu Nadrzecznym. Dotacja pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Za pozyskane środki zakupiono aparaty powietrzne, pompy szlamowe oraz ubrania specjalne. Całkowity koszt tego zadania to 23 900,00 zł. Zakupiony sprzęt podniesie sprawność bojową jednostek przy różnego rodzaju zdarzeniach.

Fotogaleria