80 rocznica upamiętnienia I deportacji na Syberię

Foto nr 42231
Fotogaleria
9 lutego 2020 r. w niedzielne południe odbyły się uroczystości upamiętniające zesłanych na nieludzką ziemię. Główne uroczystości poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Podgórzu.

Homilię wygłosił ksiądz kanonik Andrzej Mikucki- dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Po Mszy Św. i uroczystym przemarszu pod pomnikiem Pamięci Ofiar Sybiru złożono kwiaty i zapalono znicze. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli życia publicznego. Obecni byli reprezentanci Senatu i Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Łomży. Swoją obecnością zaszczycili nas: radny sejmiku województwa podlaskiego, delegacja Działaczy Konfederacji i Ruchu Narodowego oraz przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża. Gościliśmy również samorządowców, radnych Gminy Łomża, bibliotekarzy, pasjonatów historii, przyjaciół biblioteki.

Szczególne znaczenie w naszej uroczystości miała obecność Sybiraków, którzy powrócili z syberyjskiego piekła, aby głosić prawdę o tamtych wydarzeniach. Znamienne są tu słowa: „Przeżyliście, by mówić o tamtym czasie, by nieść pamięć i dawać świadectwo historii". Danuta Pieńkowska- Wolfart, Leon Wagner, Nina Żyłko, Henryk Wagner, Irena Boryszewska, Feliks Babiel, Marian Paliwoda, Jerzy Szymanowski, Stefania Zabielska, Feliksa Keniksman, Adam Frąckiewicz, Roman Kalista, Stanisław Świderski, Jan Truszkowski otrzymali dyplomy oraz albumy „Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej”, które wręczyli gospodarze uroczystości Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys i Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu Wiesława Kłosińska. Dla wszystkich gości, a w szczególności dla Sybiraków dedykowano występ Orkiestry Dętej i Chóru Męskiego z Podgórza oraz poezję w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Podgórzu.

Dyrektor Biblioteki Wiesława Kłosińska po powitaniu gości przedstawiła wieloletnią działalność biblioteki w budowaniu historii regionu o Sybirakach. Mogliśmy usłyszeć o historii powstania pomnika, o Alei Zesłańców Sybiru w Podgórzu, o książce „Nieprzemilczana historia…” oraz o prelekcjach, konferencjach, wywiadach, spotkaniach z Sybirakami, o ciągłym budowaniu Cyfrowego Archiwum z podkreśleniem historii o Syberii. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Łomża - Piotr Kłys podkreślił ważność upamiętniania historii regionu. Podziękował Sybirakom za obecność podczas uroczystości.

Nie zabrakło głosu przedstawicieli instytucji współpracujących z biblioteką. Dr Krzysztof Sychowicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku podczas wystąpienia wskazał na okrucieństwo władz sowieckich wobec narodu polskiego. Pani Sylwia Szarejko pracownik Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku zaprezentowała wystawę, która towarzyszyła uroczystości „Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej”. Podkreśliła dorobek muzeum w upamiętnianiu historii ofiar deportacji. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie sybiraczki Stefani Zabielskiej. Przedstawiła ona swoje wspomnienia z kilkuletniej tułaczki (9 lat). Nie zabrakło również wypowiedzi pasjonatki historii Pani Magdaleny Wasik, która z pasją promowała film „Przeżyć Sybir”. Swoją obecnością zaskoczyła nas Pani Ewa Cywińska założycielka Domu Kresowego, właścicielka wielu historycznych wystaw. W krótkim wystąpieniu podsumowała uroczystość oraz zaproponowała współpracę z biblioteką.

Sybiracy dzielili się wspomnieniami, o swoich przeżyciach, których doświadczyli z dala od rodzinnego domu. Oddając hołd ofiarom tamtych krwawych wydarzeń w dziejach historii pochylamy się w szczególny sposób nad rodakami, którzy na zawsze pozostali w syberyjskiej ziemi. Wspominamy również tych, którym zrządzenia losu nie pozwoliły wrócić do kraju.

Dziękujemy wszystkim za obecność i przekazywanie pamięci następnym pokoleniom a Sybirakom za każdą spisaną i wypowiedzianą relację. Pamiętajmy o słowach Józefa Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem…”      

Fotogaleria