Dla pieszych i rowerzystów

Foto nr 43235
Fotogaleria
Gmina Łomża wspólnie z Województwem Podlaskim ma wykonać ścieżkę pieszo-rowerową łączącą Konarzyce z drogą do Boguszyc. Inwestycja jest potrzebna, aby podnieść bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego w okolicy dwóch skrzyżowań drogi wojewódzkiej 677.

„Mając na względzie art.19 ust. ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz fakt, iż poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu jest jednym z zadań priorytetowych w działaniach samorządu Gminy Łomża i samorządu Województwa Podlaskiego, a dotychczasowy układ komunikacyjny, także ten zaplanowany do realizacji w wyniku przebudowy drogi wojewódzkiej nr 677, nie zapewnia bezpieczeństwa wszystkim niechronionych uczestników ruchu drogowego, strony postanawiają: ”– to preambuła Listu intencyjnego podpisanego przez Wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa i działającego w imieniu Województwa Podlaskiego Mariusza Krzysztofa Nahajewskiego - Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. 

W ramach wspólnego przedsięwzięcia powstać ma ścieżka pieszo-rowerowa o długości ok. 450 metrów po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 677 w  Konarzycach. Część ścieżki wykona gmina, część PZDW w Białymstoku, w tym fragmentarycznie na działkach o które ma być poszerzony pas drogowy. W poszerzeniu tego pasa Gmina Łomża ma wesprzeć PZDW.

Podpisanie Listu intencyjnego odbyło się w Podgórzu, gdzie zabrała się młodzież ze wszystkich szkół Gminy Łomża na podsumowanie konkursu ekologicznego dotyczącego odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

- Ekologia, czyste środowisko i bezpieczeństwo energetyczne są bardzo ważne, ale bardzo ważne jest także to bezpieczeństwo fizyczne, także wasze np. w drodze do i ze szkoły. Wspólna, przez Województwo Podlaskie i Gminę Łomża, realizacja ścieżki pieszo-rowerowej zapewni bezpieczeństwo dojeżdżającym rowerami z Boguszyc, czy Kisiołek uczniom szkoły w Konarzycach – mówił Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża.

Przed podpisaniem Listu intencyjnego Wójt Piotr Kłys wraz z Markiem Obrysiem Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego oraz Zbigniewem Piotrowskim, dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w towarzystwie radnego Konarzyc Tadeusza Jastrzębskiego i sołtysa Boguszyc Dariusza Kaszuby zwizytowali miejsce przyszłej budowy ścieżki pieszo-rowerowej.

W ramach wspólnego objazdu miejsc niebezpiecznych na drogach wojewódzkich na terenie Gminy Łomża Wójt i Marszałek zwizytowali także skrzyżowanie obwodnicy Starych Kupisk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 z drogą do Jednaczewa, zawrotkę na DW 645 w Nowych Kupiskach przy kościele, oraz skrzyżowanie w Chojnach Młodych i zjazd ze starodroża KD61 na Grzymały Szczepankowskie. Dotychczasowe rozwiązania drogowe w tych miejscach wymagają interwencji zarządy dróg wojewódzkich.

 

 

 

 

Fotogaleria