Gminny Dzień Strażaka

Foto nr 43265
Strażacy i goście na placu za budynkiem remizy
Fotogaleria
- Jesteście, gdy trzeba gasić pożary, jesteście, gdy dochodzi do wypadku, jesteście, gdy trzeba pomóc ludziom w potrzebie. Wasza energia i zapał przyczyniają się do rozwoju naszej gminnej społeczności – zwrócił się Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys do druhów i druhen obecnych na gminnych obchodach Dnia Strażaka, które w tym roku zorganizowano w Siemieniu Nadrzecznym. W trakcie uroczystości uhonorowano około 20 strażaków, a także poświęcono i przekazano zakupione w tym roku nowe wyposażenie: wóz strażacki dla OSP Gać, łódź ratunkowa dla OSP Jednaczewo i quada do działań poszukiwawczych dla OSP Podgórze.

W sobotnie popołudnie na placu przy remizie OSP w Siemieniu Nadrzecznym zebrali się strażacy z pocztami sztandarowymi ze wszystkim ośmiu jednostek ochotniczej straży pożarnej z Gminny Łomża. Świętowanie gminnego Dnia Strażaka rozpoczęło się od wspólnej modlitwy za druhny i druhów, którzy obecnie działają w OSP, oraz za pokój dusz tych strażaków ochotników, którzy już odeszli do Pana. Mszę świętą sprawowali ks. Piotr Kazimierski z kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Podgórzu i ks. Andrzej Popielski z kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Łomży. Uczestniczyli w nich m.in.: Poseł na Sejm Maciej Wąsik, Senator RP i Wiceprezes Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Marek Komorowski, Komendant Miejski PSP w Łomży bryg. Arkadiusz Obrycki, Wicestarosta Łomżyńska Anna Gawrych, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Sławomir Dębek, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Dmochowski wraz z radnymi.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy obchodów udali się na plac za budynkiem remizy, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego OSP RP Marcina Cerana Markowi Komorowskiemu – Wiceprezesowi Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP, głos zabrał Wójt Gminy Łomża i jednocześnie Prezes Gminnego OSP RP Piotr Kłys.

- W 2023 roku jednostki OSP 127 razy wyjeżdżały do zdarzeń. Z budżetu gminy na straż pożarną wydano ogółem 1 701 905,51 zł – mówił wójt Piotr Kłys podkreślając, że środki wydatkowane na działalność ochotniczych straży pożarnych, przekładają się na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Gminy Łomża. - Wasze zaangażowanie, wasza gotowość, wasze umiejętności ale także wyposażenie waszych jednostek i samochodów sprawia, że mieszkańcy wszystkich naszych 40 miejscowości mogą czuć się bezpieczniejsi – dodawał Wójt Piotr Kłys.

Strażakom dziękowali i gratulowali także obecni na uroczystości goście. Poseł Maciej Wąsik mówił o tym, że to strażacy OSP zwykle najszybciej docierają do miejsca wypadku, dlatego muszą mieć odpowiedni sprzęt do niesienia pomocy. Senator Marek Komorowski wskazywał na rolę i wsparcie rodziny, dzięki której strażacy mogą realizować zadania, które przede nimi stoją. Życzył też dobrej służby i bezpiecznych powrotów.

- Jesteście kwintesencją odwagi, męstwa, bezinteresownej służby dla drugiego człowieka - mówiła wicestarosta Łomżyńska Anna Gawrych. - Jesteście taką maszyną, gdzie wszystkie tryby muszą być wiecznie naoliwione, gdzie jeden na drugiego może zawsze liczyć.

Komendant Miejski PSP w Łomży bryg. Arkadiusz Obrycki gratulował strażakom nowego wyposażenia i dziękował Wójtowi Piotrowi Kłysowi za zaangażowanie we wspieranie działalności jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Przykładami tego wsparcia są zakupy pojazdów, urządzeń i wyposażenia ratowniczo- gaśniczego. Sobotnie obchody Gminnego Dnia Strażaka były okazją do poświęcenia i uroczystego przekazania do jednostek nowo zakupionych: wozu strażackiego dla OSP Gać, łodzi ratunkowej dla OSP Jednaczewo i quada do działań poszukiwawczych dla OSP Podgórze.

Pojazdy poświęcił ks. Piotr Kazimierski, a kluczyki i dowody rejestracyjne przekazał Wójt Piotr Kłys w towarzystwie posła Macieja Wąsika i senatora Marka Komorowskiego.

Ważnym punktem uroczystości Dnia Strażaka Gminy Łomża było uhonorowanie zasłużonych strażaków.

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA odznaczeni zostali:
Dh Adam Modzelewski - OSP Pniewo
Dh Norbert Kozłowski – OSP Pniewo

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA odznaczeni zostali:
dh Jerzy Piotrowski
dh Damian Sierzputowski
dh Jarosław Malinowski
dh Mateusz Kowalewski
dh Robert Wądołowski
dh Adam Dominikowski

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA odznaczeni zostali:
dh Michał Łapiński
dh Rafał Tchórzewski
dh Paweł Sierzputowski
dh Artur Michał Witczak

SREBRNĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ ”PODLASKIM KRZYŻEM FLORIAŃSKIM” odznaczony został dh Jacek Albin Nowakowski - OSP Siemień Nadrzeczny

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:
dh Marek Sobczyński
dh Marcin Tchórzewski
dh Rafał Góralczyk

ODZNAKĘ ZA WYSŁUGĘ LAT” otrzymali:
Za 40 lat: Dh Tadeusz Sawicki, Dh Zdzisław Sierzputowski
Za 35 lat: Dh Jacek Albin Nowakowski, Dh Zbigniew Pilnicki
Za 30 lat: Dh Ryszard Chiliński
Za 15 lat: Dh Marek Kozłowski, Dh Piotr Malinowski, Dh Rafał Sawicki
Za 10 lat: Dh Paweł Sierzputowski

Fotogaleria