Gminny Dzień Strażaka w Podgórzu

Foto nr 43039
Fotogaleria
- Strażacy ochotnicy – to Wy należycie do najaktywniejszych mieszkańców gminy. Utożsamiacie w sobie wszystko, co najlepsze: siłę i męstwo, empatię i uczynność – zwrócił się Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys do druhów i druhen obecnych na gminnych obchodach Dnia Strażaka - Jesteście, gdy trzeba gasić pożarny, jesteście, gdy dochodzi do wypadku, jesteście, gdy trzeba pomóc ludziom w potrzebie. Wasza energia i zapał przyczyniają się do rozwoju naszej gminnej społeczności. Wasze zaangażowanie, wasza gotowość, wasze umiejętności ale także wyposażenie waszych jednostek i samochodów  sprawia, że mieszkańcy wszystkich naszych 40 miejscowości mogą czuć się  bezpieczniejsi.

W tym roku strażackie święto obchodzone było 21 maja w Podgórzu i tradycyjnie rozpoczęły się mszą święta w Rektoracie pw. św. Antoniego Padewskiego, którą sprawowali rektor ks. Piotr Kazimierski i kapelan gminny ks. Krzysztof Dąbrowski. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy obchodów udali się na plac za remizą strażacką, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. 

Uczestniczyli w nich m.in.: Poseł na Sejm Jarosław Zieliński, Senator RP Marek Komorowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Komendant Miejski PSP w Łomży bryg. Adam Kalinowski, Zastępca Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku podinsp. Joanna Tatko, zastępca dyrektora regionalnego KRUS Krzysztof Niewiadomski, koorynator Grupy Nadzieja Jakub Brzeziak, dh Kazimierz Dąbkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu Robert Żukowski.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego OSP RP Marcina Cerana Markowi Komorowskiemu – Wiceprezesowi Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP, głos zabrał Wójt Gminy Łomża i jednocześnie Prezes Gminnego OSP RP Piotr Kłys.
- Ochotnicze Straże Pożarne to najprężniejsze organizacje na terenie Gminy Łomża. W minionym roku współpracowaliśmy w ramach ratownictwa i ochrony ze wszystkimi ośmioma jednostkami OSP: Gać, Jednaczewo, Konarzyce, Pniewo, Podgórze, Siemień Nadrzeczny, Stare Kupiski, Stare Modzele. 5 z nich jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Mamy 93 strażaków czynnych. W 2022 roku jednostki OSP 191 razy wyjeżdżały do zdarzeń. Z budżetu gminy na straż pożarną wydano ogółem 602 653,62 zł, w tym ponad 80 000 zł za udział w szkoleniach i zdarzeniach OSP – mówił wójt Piotr Kłys.

Strażakom z Gminy Łomża dziękowali i gratulowali zaproszeni goście. Jednym z najważniejszym punktów strażackich uroczystości było uhonorowanie zasłużonych strażaków z jednostek: Gać, Pniewo i Podgórze.

Złoty znak związku:

 1. Dh Jerzy Bajkowski

Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:

 1. Dh Marcin Ceran
 2. Dh Robert Szymański
 3. Dh Stanisław Tchórzewski

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa:

 1. dh Adam Dominikowski
 2. dh Damian Jakacki
 3. dh Mateusz Kowalewski
 4. dh Jarosław Malinowski
 5. dh Damian Sierzputowski

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa:

 1. Dh Kamil Galanek
 2. Dh Grzegorz Milewski
 3. Dh Paweł Lutostański
 4. Dh Martyna Sokołowska
 5. Dh Kamil Wichorowski
 6. Dh Artur Michał Witczak

Brązowa Odznaka Honorowa  ”PODLASKI KRZYŻ FLORIAŃSKI”:

 1. Dh Patryk Jabłoński
 2. Dh Jan Kowalewski
 3. Dh Edward Olszewski
 4. Dh Zenon Szczubełek

Odznaka „Wzorowy strażak”:

 1. Dh Monika Gutowska
 2. Dh Rafał Góralczyk
 3. Dh Anna Jankowska
 4. Dh Joanna Milewska
 5. Dh Marcin Mróz
 6. Dh Mateusz Sienkiewicz
 7. Dh Agata Wierzbowska

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomży  nr 1/2023 z dnia 05 stycznia 2023  „ ODZNAKĘ ZA WYSŁUGĘ LAT” zostali odznaczeni:

Za 60 lat

 1. Dh Kazimierz Dąbkowski

Za 50 lat

 1. Dh Tadeusz Grzanko

Foto: Podlaski Urząd Wojewódzki

Fotogaleria