Informator PCPR dot. przeciwdziałania przemocy

Foto nr 43084
Fotogaleria
Powiatowe Centrum Rodziny w Łomży, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023, przekazuje informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz ewidencje instytucji samorządowych oraz instytucji rządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują działania dla osób stosujących przemoc, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotknięty przemocą w rodzinie.

Fotogaleria

Załączniki