Kolejne wsparcie z RFRD dla Gminy Łomża

Foto nr 43113
Fotogaleria
Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możemy budować i remontować wiele dróg gminnych i powiatowych. Dzięki ostatnim decyzjom Premiera Mateusza Morawieckiego Gmina Łomża otrzymała środki na kolejne dwa zadania: budowa ul. Wierzbowej w Starych Kupiskach oraz dobudowa chodnika w Konarzycach.

W ostatnich dniach Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  – zadań na 2024 r., oraz zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. W obu naborach wniosków, które ogłoszono za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Łomża złożyła swoje wnioski.

- Odkąd jestem wójtem Gminy Łomża staram się, aby duże zadania inwestycyjne zawsze były realizowane przy wsparciu środkami zewnętrznymi.  Przy wykorzystaniu rządowego wsparcia z RFRD możemy szybciej i sprawniej budować i remontować drogi potrzebne mieszkańcom. Dzięki nim mieszkańcy mogą komfortowo, ale przede wszystkim bezpiecznie dojeżdżać do pracy czy do szkoły.

Koszt budowy drogi gminnej nr 105776B ulica Wierzbowa we wsi Stare Kupiski szacowany jest na kwotę  3 507 000 zł, a przyznane przez Premiera dofinansowanie wynosi 2 104 200 zł. Realizacja inwestycji, która obejmuje przede wszystkim budowę 400 metrów jezdni planowana do września 2025 r.

W przypadku budowy chodnika, drogi dla pieszych o długości ok. 260 metrów w miejscowości Konarzyce, zadanie jest szacowane jest na 312 tys. zł, a przyznana dotacja wynosi niemal 250 tys. zł.  Chodnik powinien powstać w pierwszym półroczu 2024 r.

 

Fotogaleria