Nagrody w konkursie "Moje pierwsze wakacje 500+" wręczone

Foto nr 41515
Fotogaleria
Laureaci i ich rodzice, dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Gminy i zaproszeni goście przybyli 26 października 2016 r. do świetlicy w Giełczynie na konferencję podsumowującą konkurs pn. „Moje pierwsze wakacje 500+ ”, która była okazją do wręczenia nagród autorom zwycięskich prac. Organizatorem konkursu i sponsorem nagród pieniężnych o wartości 500 zł za zdobycie pierwszych miejsc w trzech kategoriach był wójt gminy Łomża Piotr Kłys. Nagrody rzeczowe i puchary ufundowali: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – p. Elżbieta Rafalska, Wojewoda Województwa Podlaskiego – p. Bohdan Paszkowski, którzy objęli konkurs honorowym patronatem. W tym gronie znalazł się także Marszałek Województwa Podlaskiego – p. Jerzy Leszczyński.

Na uroczyste wręczenie nagród przybyli: p. Ewa Speranza pracownik departamentu polityki rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - w imieniu p. Minister Elżbiety Rafalskiej, poseł na Sejm RP - Bernadeta Krynicka, Wojewoda Województwa Podlaskiego – Bohdan Paszkowski, p. Mieczysław Bagiński – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego – w imieniu Marszałka Jerzego Leszczyńskiego, Przewodniczący Rady Gminy Łomża – Mieczysław Kuzia, pracownicy Urzędu Gminy Łomża, dzieci z rodzicami, dyrektorzy szkół podstawowych oraz lokalne media.

Przybyłych gości serdecznie powitała Dorota Pazik – sekretarz gminy Łomża oraz gospodarz gminy – wójt Piotr Kłys, który w swoim przemówieniu powiedział skąd wziął się pomysł na zorganizowanie konkursu plastycznego pn. „Moje pierwsze wakacje 500+”. – Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS na temat wpływu Programu Rodzina 500 + na życie polskich rodzin, dzięki niemu rodzice mogli kupić odzież, obuwie, książki czy opłacić dodatkowe zajęcia. Co jest ważne dla mnie – aż 22% ankietowanych przeznaczyło pieniądze na rodzinne wakacje. W gminie Łomża obserwujemy właśnie taką tendencję- mówił wójt Kłys. - W minionym sezonie wakacyjnym widzimy, że faktycznie wiele rodziców mogło pozwolić sobie na wypoczynek wspólnie z dziećmi lub wysłanie ich na kolonie. Inni zwyczajnie kupili bilet do cioci do Gdańska i wysłali z małym kieszonkowym dzieci nad Bałtyk. Są w naszej gminie dzieci, które poraz pierwszy  dzięki programowi wyjechały na jakiekolwiek wakacje poza rodzinna miejscowość. Z tych obserwacji i radości, że polski rząd zaproponował polskim rodzinom taki wspaniały program, zrodził się pomysł na zorganizowanie konkursu plastycznego „Moje pierwsze wakacje 500+”.

Przybyła na uroczystość p. Ewa Speranza odczytała list Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowany do wójta gminy Łomża, w którym pochwaliła organizację konkursu i podziękowała za zaangażowanie w realizację programu, za profesjonalizm i oddanie. Przy okazji w liście podsumowała 8 miesięcy od czasu wprowadzenia ustawy o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci, kładąc nacisk na efekty Programu Rodzina 500+: „Efekty wprowadzenia programu to nie tylko poprawa nastrojów wśród społeczeństwa przyspieszenie sprzedaży detalicznej zmniejszenie wartości niespalonych kredytów przez gospodarstwa domowe oraz wzrost oszczędności czy wzrost wydatków w dziale sport i turystyka, ale także zauważalne zmniejszenie skłonności do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, co może być wynikiem korzystania z Programu 500 +. Nic tak nie cieszy jak możliwość niesienia zauważalnego wsparcia  tym, którzy z niego korzystają. Jesteśmy autorami i realizatorami przełomowego projektu, którego celem jest pomoc każdej rodzinie oraz przełamanie kryzysu demograficznego”.

O idei i potrzebie realizacji Programu 500 + mówili także: Poseł na Sejm – Bernadeta Krynicka, Wojewoda Województwa Podlaskiego – Bohdan Paszkowski oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Podlaskiego – Mieczysław Bagiński. W swoich wystąpienia nie omieszkali również docenić inwencji wójta gminy Łomża w zorganizowaniu konkursu pn. „Moje pierwsze wakacje 500+”. Po przemówieniach przed zgromadzonymi zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach.

Po części oficjalnej, honorowi goście i wójt wręczyli laureatom konkursu plastycznego nagrody finansowe i rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych: dzieci w wieku 3-6 lat, uczniowie klas I-III oraz uczniowie IV-VI. Konkurs „Moje pierwsze wakacje 500+” wśród najmłodszych wygrała 5-letnia Weronika Pokutko. W kategorii młodszych uczniów szkół podstawowych zwyciężył 7-letni Fabian Niziński z SP w Podgórzu, a wśród dzieci starszych Iga Mazurek (12 lat) ze szkoły podstawowej w Pniewie. 

Pełna lista laureatów

Fotogaleria