Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Foto nr 42900
Fotogaleria
Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys przyznał nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 16 nauczycielom z 7 szkół podstawowych za znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Nagroda ma charakter uznaniowy i jest przyznawana w terminie do dnia 14 października każdego roku. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach: Bożena Gutowska, Małgorzata Nasiadko i Adam Wszeborowski, wyróżnienia odebrali  13 października 2022 r. podczas Święta Patrona Szkoły.

- Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najlepsze życzenia nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty z Gminy Łomża. Na co dzień dbają Państwo o edukację i wychowanie młodego pokolenia Polaków. To Państwo przekazują im wiedzę niezbędną do zrozumienia współczesnego świata. To z Państwa pomocą ci młodzi doskonalą swoje umiejętności i kształtują charaktery. Jest to wielka odpowiedzialność i zadanie, któremu nauczyciele stawiają czoła każdego dnia. Dziękuję za trud i zaangażowanie, z jakim wykonują Państwo swoją pracę. Wszystkim nauczycielom i wychowawcom ze wszystkich szkół Gminy Łomża życzę zdrowia, dużo sił i wytrwałości. Niech wdzięczność Państwa wychowanków i ich rodziców będzie źródłem wielkiej satysfakcji. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym – Wójt Piotr Kłys.

Fotogaleria