Nowy Zarząd Związku OSP

Foto nr 42607
Fotogaleria
Podczas XI Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Łomża, delegaci ośmiu jednostek OSP z terenu gminy wybrali druha Piotra Kłysa na swojego prezesa. Wyboru dokonano jednogłośnie. Komendantem Gminnym pozostał druh Marcin Ceran. Zjazd był okazją do podsumowania pięcioletniej działalności strażackiej organizowanej na terenie Gminy Łomża.

25 września 2021 r. w obradach uczestniczyli delegaci wszystkich OSP z terenu gminy, przedstawiciele zarządu gminnego, członkowie ustępującego zarządu oraz zaproszeni goście. Otwarcia Zjazdu dokonał druh Prezes Piotr Kłys. Zjazd rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru Gminy Łomża oraz uczczenia minutą ciszy zmarłych druhów.

Podczas zjazdu głos zabrali: Jarosław Zieliński - Poseł na Sejm RP, Piotr Modzelewski - radny sejmiku Województwa Podlaskiego, Zenon Białobrzeski - wiceprezes ZW ZOSP RP, kpt Jacek Bargielski - Komendant PSP w Łomży oraz Sławomir Zacharczyk - Przewodniczący Rady Gminy Łomża. W trakcie Zjazdu ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomży dh Piotr Kłys podsumował pięć lat działalności Związku.

W minionej kadencji Zarząd odbył 15 posiedzeń. Druhowie poruszali kwestie związane z wykonywaniem zadań statutowych, kierowaniem i koordynowaniem zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych, organizowaniem zawodów sportowo-pożarniczych oraz ćwiczeń, a także współpracą z samorządem Gminy, pozyskiwaniem środków na zakup brakującego sprzętu.

Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Łomża liczy 8 jednostek, z czego 4 należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są to: Konarzyce, Pniewo, Podgórze i Gać. Ochotnicze straże działają także w Starych Kupiskach, Starych Modzelach, Siemieniu Nadrzecznym i Jednaczewie. Aktualnie w naszej Gminie jest 144 strażaków działających czynnie, w tym 135 mężczyzn i 9 kobiet, 45 wspierających i 17 honorowych. 

Wyposażenie z roku na rok ulega poprawie. Aktualnie jednostki dysponują: 12 samochodami pożarniczymi, w tym 3 ciężkimi, 5 średnimi i 4 lekkimi. W minionej kadencji pozyskano 4 samochody, z czego 2 nieodpłatnie przekazane zostały z innych jednostek: dla OSP Konarzyce z Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku samochód ratowniczo-gaśniczy STAR oraz dla OSP Pniewo - samochód Nissan Pickup do transportu łódki do ratownictwa wodnego z KP PSP Grajewo.

W 2018 r. zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Podgórze, który kosztował 848 700,00 zł. 424 350,00 zł jednostka otrzymała z WFOŚiGW, 75 000,00 zł z Komendy Głównej PSP, zaś 349 350,00 zł dołożyła Gmina. OSP Pniewo jest w trakcie finalizowania zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na kwotę: 817 950,00 zł,
przy dofinansowaniu w kwocie 300 000,00 zł z WFOŚIGW, 300 000,00 zł z KSRG, 20 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz 200 000,00 zł, które dołożyła Gmina.

Strażacy korzystają z szeregu dofinansowań z różnych instytucji krajowych. Dzięki środkom pochodzących z Urzędu zakupili komplety ubrań, hełmy i rozpieracz Holmatro za łączną kwotę 66 tysięcy złotych.

W 2020 r. OSP Pniewo otrzymało 22 500 zł z WFOŚIGW na zakup ubrań specjalnych. Zakupiono też i doposażono łódź do ratownictwa wodnego dla OSP Konarzyce.

Zakupiono agregat HOLMATRO + nożyce dla OSP Podgórze oraz zestaw PSP R1 dla Konarzyc o wartości 50 000 zł otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości.

10 kpl. ubrań specjalnych dla OSP Podgórze i Konarzyc na wartość 25 000 zł oraz torby medyczne dla OSP Stare Modzele, Siemień Nadrzeczny, Jednaczewo i Konarzyce sfinansowane przez KRUS.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku wspiera finansowo środkami z KSRG jednostki włączone do systemu, a ze środków MSWiA pozostałe jednostki. OSP Konarzyce otrzymało z MSWiA 25 000 zł, z czego 8 000 zł dołożyła Gmina na utworzenie 2 stanowisk garażowych wyciągów spalin samochodowych. Wszystkie jednostki OSP dostały z Komendy Głównej PSP po 5 000 zł dodatku Covidowego na wyposażenie jednostek.

Pozostałe koszty utrzymania i wyposażenia OSP pokrywa samorząd Gminy Łomża. Przez 5 lat wydatki na OSP wyniosły 2 833 117,46 zł.

- Strażacy nie tylko wyjeżdżają do zdarzeń, ale godnie reprezentują swoje jednostki w różnych uroczystościach, kościelnych, państwowych, strażackich, wszelkich zawodach i ćwiczeniach, ale też kulturalno-rozrywkowych – podsumowywał Piotr Kłys dodając, że strażacy z OSP Kupiski są nie tylko wspaniałymi druhami, ale mają też talent do gotowania najlepszej grochówki w regionie. - Mieliśmy wiele okazji do skosztowania ich zupy m.in.: co roku Dzień Strażaka, biegi w Jednaczewie, zawody Motocross w Podgórzu, Morsy w Łomży, festyn rodzinny w Starej Łomży, święto AK w Wygodzie, ćwiczenia wodne w Wydminach czy też 100-lecie Związku OSP RP w Ciechanowcu.

W przerwie obrad ukonstytuował się nowy Zarząd:

- Prezes – Piotr Kłys,
- Wiceprezes – Henryk Chludziński,
- Sekretarz – Dorota Pazik,
- Komendant Gminny – Marcin Ceran,
- Członek Prezydium – Michał Kamiński,
- Członek Prezydium - Piotr Mierzejewski.
- Członek Grzegorz Krzeczkowski (OSP Pniewo),
- Członek Tadeusz Wiśniewski (OSP Pniewo),
- Członek Mariusz Zalewski (OSP Stare Modzele),
- Członek Jacek Nowakowski (OSP Siemień Nadrzeczny),
-  Członek Mariusz Zysk (OSP Stare Kupiski),
- Członek Paweł Lutostański (OSP Gać),
- Członek Grzegorz Milewski (OSP Jednaczewo),
- Członek Jerzy Bajkowski (OSP Stare Kupiski),
- Członek Anna Wądołowska (podinspektor UG Łomża).

Honorowym Członkiem został Piotr Modzelewski, radny Sejmiku Województwa.

Delegaci wybrali także Gminną Komisję Rewizyjną Oddziału Związku OSP RP. Ukonstytuowała się następująco:

- Przewodniczący – Grzegorz Krzeczkowski
- Sekretarz – Mariusz Zysk
- Członek – Tomasz Jastrzębski

Podziękowania za zasługi dla gminnego pożarnictwa z rąk prezesa druha Piotra Kłysa otrzymali: Jarosław Zieliński wraz z małżonką – poseł na sejm, Piotr Modzelewski, Marcin Ceran, Andrzej Bednarczyk, Sławomir Zacharczyk, Maria Mrozek, Artur Mazurek, Tadeusz Wiśniewski, Henryk Chludziński i Jerzy Bajkowski. Prezesowi dh Piotrowi Kłysowi podziękował komendant Marcin Ceran.

Fotogaleria