Obchody Dnia Sołtysa w Gminie Łomża

Foto nr 43003
Fotogaleria
„Idzie sobie sołtys wioską, o mieszkańcach myśli z troską. Obowiązków ma na wsi wiele, zajętą przez to ma każdą niedzielę”. W roku jubileuszu 50-lecia Gminy Łomża Dzień Sołtysa celebrowany był w sposób szczególny. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 13 marca, w Starych Kupiskach.

Gmina Łomża składa się z 40 sołectw, na których czele jest 18 kobiet sołtysek i 22 mężczyzn sołtysów. 11 marca przypada święto sołtysów, obchodzone w celu wyrażenia uznania dla ich społecznej pracy. To okazja do przypomnienia, czym zajmują się sołtysi. Są liderami, organizatorami życia wiejskich społeczności i pośrednikami między mieszkańcami a urzędnikami. To co ich niewątpliwie łączy to pasja do służenia i pomocy innym.

Aby w sposób szczególny podziękować sołtysom Gminy Łomża za dotychczasową działalność Wójt Piotr Kłys zorganizował uroczyste, gminne obchody Dnia Sołtysa w Starych Kupiskach. Przybyła na nie większość sołtysów i radnych gminy. Atmosferę w tym wyjątkowym dniu umilała Kapela Kurpiowska Gminy Łomża. Gościem specjalnym był Poseł na Sejm i przyjaciel gminy Jarosław Zieliński oraz Maciej Borzyszkowski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.  

- Państwo jesteście najbliżej mieszkańców. Do Państwa jako pierwszych w sprawach lokalnych społeczności zwracają się mieszkańcy. Państwo jako pierwsi poznajecie ich reakcje także na decyzje, które wspólnie z Radą Gminy podejmujemy – mówił Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża, dziękując wszystkim sołtysom za dotychczasową współpracę, za zaangażowanie w lokalne sprawy i godne reprezentowanie mieszkańców.

- Funkcja sołtysa to pierwszy szczebel demokracji przedstawicielskiej. Cieszący się zaufaniem i autorytetem dobry sołtys jest dla społeczności lokalnej kimś ważnym i niezastąpionym. Nikt tak dobrze jak on nie zna potrzeb mieszkańców swojej wsi i to w pierwszej kolejności do niego zwracają się oni o pomoc i radę – dodawał poseł Jarosław Zieliński.

W trakcie spotkania Wójt Piotr Kłys i poseł Jarosław Zieliński przekazali sołtyskom i sołtysom z Gminy Łomża specjalne gratulacje i upominki. Natomiast Prezes Maciej Borzyszkowski zachęcał sołtysów do stania się Promotorami Czystego Powietrza. Przekazał im także materiały informacyjne, a eksperci WFOŚiGW przedstawili podstawowe zagadnienia i warunki jakie trzeba spełnić, aby móc uzyskać finansowe wsparcie na termomodernizację domów.

Jak się okazuje mieszkańcy Gminy Łomża z programu „Czyste Powietrze” korzystają bardzo chętnie, także za pośrednictwem działającego w Urzędzie Gminy Łomża Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu. W dowód uznania dla tej pracy Prezes WFOŚiGW Maciej Borzyszkowski uhonorował Wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa statuetką „Gmina Łomża - Ambasador Czystego Powietrza”.

 

 

Fotogaleria