Odnowiona świetlica w Mikołajkach

Foto nr 43200
Fotogaleria
- Ta świetlica wiejska będzie miejscem, które zawsze będzie otwarte dla każdego, gdzie będziemy kontynuować naszą wiejską tradycyjną wspólnotę i solidarność – cieszył się Piotr Wiesław Chojnowski, sołtys Mikołajek podczas uroczystości otwarcia zmodernizowanej świetlicy. W odnowionym budynku jest ładnie, ciepło i oszczędnie za sprawą instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z nią pompie ciepła i energooszczędnemu oświetleniu.

Remont świetlicy w Mikołajkach był postulatem mieszkańców, którzy na ten cel od kilku lat przeznaczali środki funduszu sołeckiego. W 2021 r. za te pieniądze, przy wsparciu środkami Gminy Łomża wymieniono podłogę. W kolejnym roku pracownicy Urzędu Gminy Łomża poszukiwali zewnętrznego dofinansowania na dalszy remont. Pozytywną ocenę zyskał wniosek o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa na ten cel przeznaczono 142 497,00 zł. Resztę pieniędzy pochodziło z funduszu sołeckiego i środków własnych Gminy Łomża. Prace modernizacyjne przeprowadzono w 2023 r., a na początku 2024 roku z środków funduszu sołeckiego zakupiono podstawowe wyposażenie tj. stoły, krzesła, firanki, aby świetlicę można otworzyć i użytkować.

Uroczyste otwarcie społeczność wiejska zorganizowała w piątek 2 lutego 2024 r. Zaproszono Wójta Piotra Kłysa, radnych gminy, pracowników Urzędu, a także m.in. Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Marka Olbrysia, Starostę Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego, byłego wójta gminy, z czasów gdy budowano świetlicę Kazimierza Dąbkowskiego, wykonawcę modernizacji Marcina Kozłowskiego z firmy BUD-MAR i proboszcza parafii w Szczepankowie, ks. Dariusza Wiznera, który dokonał poświęcenia zmodernizowanej świetlicy.

Sołtys i mieszkańcy Mikołajek dziękowali za pięknie wykonany remont świetlicy, a goście gratulowali efektów pracy i zaangażowania mieszkańców i wójta Piotra Kłysa. 

- Wioska to jest rodzina. A rodzina musi mieć swój dom. Od tego jest województwo, żeby wspierać inicjatywy które służą mieszkańcom. Wiele takich inicjatyw powstaje szczególnie w Gminie Łomża. Gospodarz jest dobry, to i dobrze się dzieje – mówił Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

- Gmina Łomża jest duża, ma ok. 12 tysięcy mieszkańców w 40 miejscowościach. Te skrajne oddalone są od siebie o 35 kilometrów. W tej sytuacji nie ma mowy o jednym ośrodku aktywności – mówił Piotr Kłys, Wójt Gminy Łomża podkreślając, że świetlica w Mikołajkach jest kolejnym tego typu obiektem zmodernizowanym w ostatnich latach. - Wszyscy liczymy na to, że remont świetlicy, wraz z ogrzewaniem, którego dotychczas nie było w tym obiekcie, przede wszystkim  przyczyni się do jeszcze większej integracji mieszkańców. To jest jeden z moich priorytetów. Remontujemy kolejne świetlice np. w Boguszycach, Nowych Kupiskach, Puchałach, Starej Łomży przy Szosie, Sierzputach Młodych czy Starych Modzelach, aby zapewnić mieszkańcom odpowiednie miejsca do spotkań i integracji. Chcemy modernizować kolejne świetlice m.in. Gaci, Czaplicach i Chojnach Młodych. Rozpoczęliśmy prace związane z przekształceniem dawnego sklepu na świetlicę w Starej Łomży nad Rzeką.

Fotogaleria