Powitanie nowych wozów strażackich

Foto nr 43109
Fotogaleria
Takie wydarzenie zdarzyło się po raz pierwszy w historii Gminy Łomża i prawdopodobnie nigdy wcześniej nie wydarzyło się w województwie podlaskim, a nawet Polsce. Dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Łomża OSP Konarzyce i OSP Stare Kupiski niemal w tym samym czasie odebrały nowe samochody ratownicze. Na ich powitanie wyjechały wozy bojowe ze wszystkich 8 jednostek OSP Gminy Łomża, a przejazd konwoju strażackiego eskortowała Policja.

Dwa nowe średnie wozy ratowniczo-gaśnicze na podwoziu Iveco w czwartek kilka minut po godz. 22. wjechały na parking przy Szkole Podstawowej w Kupiskach, przy świetle rac i wystrzałach szampanów. Tam czekali na nie strażacy z Konarzyc i Kupisk, ale także druhowie z pozostałych jednostek OSP Gminy Łomży w swoich wozach bojowych. Nowe samochody na sygnałach świetlnych i dźwiękowych przejechały przez szpaler strażaków trzymających odpalone race i zaparkowały pomiędzy innymi samochodami, które także miały włączone syreny i lampy błyskowe. Był także szampan radośnie rozlewany przed nowymi pojazdami. Było co świętować, bo samochody były długo wyczekiwane przez strażaków, a ich zakup był poprzedzony długotrwałymi zabiegami i wysiłkami. Każdy z samochodów kosztował ponad 1 milion złotych. To kwoty ogromne dla jednostek OSP, które są dobrowolnymi stowarzyszeniami mieszkańców.

- Każda złotówka wydana na OSP to jest złotówka wydana na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców – podkreślał Piotr Kłys wójt Gminy Łomża. – Zaangażowany społecznie, dobrze wyszkolony i wyposażony w nowoczesny sprzęt, także samochód, strażak ratownik niesie pomoc, której potrzebują najbardziej potrzebujący, których życie, zdrowie, czy majątek jest zagrożony.

Wójt Piotr Kłys wielokrotnie podkreślał, że strażacy ochotnicy są najaktywniejszą grupą społeczną w Gminie Łomża. Angażują się w różnoraką działalność, ale ich najważniejszym zadaniem i celem jest pospieszać z ratunkiem dla potrzebujących. Dlatego muszą być wyposażeni w niezawodny sprzęt taki jak sprawne, nowoczesne samochody ratowniczo gaśnicze, w których zakup angażuje się Gmina Łomża wykorzystując także środki zewnętrzne. W ciągu ostatnich pięciu lat jednostki OSP z Gminy Łomża w ten sposób zyskały cztery nowe wozy ratowniczo-gaśnicze.  

Po powitaniu i dokładnym obejrzeniu nowych strażacki samochodów wszystkie zebrane w Starych Kupiskach wozy jednostek OSP Gminy Łomża przejechały w kolumnie prowadzonej przez łomżyńskich policjantów przed remizę w Konarzycach, czyli do miejsca garażowania jednego z zakupionych samochodów.

W piątek 29 września, na chwilę przed sesją Rady Gminy Łomża, radni mieli okazje obejrzeć wozy zaparkowane przed wejściem do urzędu. Oficjalne przekazanie i poświęcenie wozu OSP Stare Kupiski odbędzie się 30 września, a OSP Konarzyc 7 października.

 

 

 

Fotogaleria