Spotkanie konsultacyjne w sprawie szlaku kajakowego Pisa-Narew

Foto nr 43271
Fotogaleria
Województwo Podlaskie, Mazowieckie i Warmińsko-Mazurskie połączyły siły, by wspólnie przygotować duże i wyczekiwane przedsięwzięcie turystyczne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Mowa tu o szlaku kajakowym Pisa-Narew, który prowadzić ma przez niezwykle cenny przyrodniczo tereny 3 województw: Narwiański Park Narodowy, Łomżyński Park Krajobrazowy, Puszczę Piską i Czartoryskie Jałowce.

Obszar ten już teraz cieszy się zainteresowaniem turystów, jednak by zapewnić bezpieczeństwo ludzi i przyrody na przebiegu szlaku, położone wzdłuż niego samorządy oznakują go i przygotują miejsca odpoczynku
kajakarzy - wybudują pomosty, zapewnią miejsca do bezpiecznego cumowania i wodowania kajaków, zagospodarują nabrzeża, wyposażając je w altany, ławki, place zabaw, boiska, miejsca ogniskowe i grillowe,
zapewnią toalety, a także bezpłatne pola namiotowe i miejsca obsługi kamperów. Wszystko to wpłynąć ma na większą rozpoznawalność terenu, a to z kolei – na zwiększenie liczby osób korzystających ze szlaku.
Rozpoczynamy kolejny, bardzo ważny etap prac nad przygotowaniem projektu, w trakcie którego szczególnie liczymy na Państwa głos – zależy nam na każdym spostrzeżeniu i na każdej wizji produktu, który
wspólnie będziemy rozwijać. Dlatego zachęcam Państwa do wzięcia udziału w zaplanowanych spotkaniach konsultacyjnych na terenie 3 województw, w trakcie których przedstawione zostaną założenia projektu oraz
koncepcja produktu, a także dyskutować będziemy o kierunkach jego rozwoju – po to, aby służył on nie tylko turystom, ale wpływał również na rozwój przedsiębiorczości i poprawę jakości życia społeczności lokalnych.

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
Bogdan Dyjuk
 

Załączniki