Sprzedaż końcowa węgla

Foto nr 43033
Fotogaleria
Na podstawie art. 14a. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Łomża ogłasza sprzedaż końcową tego paliwa.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach sprzedaży końcowej Gminy Łomża, można składać w Urzędzie Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Łomży od 8 maja do 22 maja 2023 r. 
Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej w Gminie Łomża wynosi ok. 25500 ton. 
Sprzedaż końcowa paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Łomża prowadzona jest w cenie 1500 zł / tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu. 
Zgodnie z zapisem art. 14a. ust. 6. w/w ustawy wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Dystrybucją węgla w ramach realizacji przez Gminę Łomża ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zajmują się dwa składy węgla:
Marpal w Konarzycach ul. Łomżyńska 41, 
PU Moden w Modzelach Skudosze 59A.
Zalecamy przed zakupem sprawdzić, czy dostępna frakcja węgla będzie spełniała Państwa oczekiwania.

Fotogaleria