Środki z otwartego konkursu ofert rozdysponowane

Foto nr 42827
Fotogaleria
Publikujemy listę podmiotów, którym przekazano środki finansowe z budżetu Gminy Łomża na dofinansowanie zadań publicznych, których oferty zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku.

Fotogaleria

Załączniki