Strażacy oczyszczali Górę Królowej Bony

Foto nr 43249
Fotogaleria
- Naszą intencją jest oczyszczenie tego terenu i przywrócenie go dla społeczeństwa. To najcenniejszy zabytek archeologiczny w naszym rejonie i musimy o niego zadbać – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża. W minioną sobotę Wójt wraz z ok. 50 strażakami ze wszystkich jednostek OSP Gminy Łomża, po raz kolejny oczyszczali grodzisko z porastających go zakrzaczeń i samosiewek. 

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Starej Łomży powszechnie zwane „Górą Królowej Bony” obejmuje teren o powierzchni ponad 3,5 ha. Składa się gródka okolonego pierścieniowatym wałem oraz dwóch dużych podgrodzi otoczonych wałami. Cała ta przestrzeń wpisana jest do rejestru zabytków. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu porośnięte było tylko trawą, ale z roku na rok postępuje jego zarastanie zakrzaczeniami i małymi drzewkami. Niedopuszczenie do rozrostu drzew i krzewów jest działaniem zalecanym przez konserwatora zabytków, które pomaga zapobiegać pogarszaniu się stanu zachowania stanowiska, w szczególności degradacji nasypów wałów oraz niszczenia przez systemy korzeniowe nawarstwień stratygraficznych. 
Strażacy ochotnicy z Gminy Łomża, wyposażeni w odpowiedni sprzęt oraz narzędzia do wycinania roślinności, po raz kolejny podjęli się trudu usuwania zbędnej roślinności, otwierając jednocześnie przestrzeń dla dalszych działań porządkowych. 
- Łączymy przyjemne z pożytecznym – mówił zastępca wójta Cezary Zborowski. - Pożyteczne to są ćwiczenia pilarzy, strażaków ochotników Gminy Łomża, którzy w sytuacjach kryzysowych często mają do czynienia z powalonymi konarami drzew i sobotnie ćwiczenia mają doskonalić te umiejętności. Przy okazji chcemy zrobić również coś pożytecznego dla historii i dla środowiska. Zabezpieczamy teren grodziska na Starej Łomży przed zarastaniem.
Góra Królowej Bony, to miejsce w pobliżu którego Gmina Łomża w tym roku po raz trzeci zorganizuje Festyn kultury średniowiecznej na św. Wawrzyńca. To wydarzenie nawiązuje do historii sprzed tysiąca lat, gdy około tysięcznego roku, misjonarz i biskup, św. Brunon z Kwerfurtu, miał w Starej Łomży założyć pierwszy kościół chrześcijański. Patronem tej świątyni i późniejszych, które stały tu do XVIII w., został ustanowiony św. Wawrzyniec. 

Fotogaleria