Szkoła w Wygodzie ma 105 lat

Foto nr 43261
Fotogaleria
- 105 lat funkcjonowania szkoły w Wygodzie pokazuje, jak wielką rolę odgrywa placówka oświatowa w środowisku, jakie znaczenie ma zaangażowanie nauczycieli i pracowników szkoły w jej rozwój, w rozwój młodego człowieka, który uzyskawszy dobre podstawy do wartościowego życia, będzie wspaniałym człowiekiem i dobrym obywatelem Rzeczpospolitej – mówiła podczas jubileuszu szkoły Dyrektor Małgorzata Arnista - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie jest nie tylko miejscem edukacji, ale także dziedzictwem lokalnej społeczności, którzy przez lata przekazywali wiedzę i wartości kolejnym pokoleniom.

Miejscowość Wygoda powstała na początku XX wieku, na skraju lasu Czerwony Bór, na terenie Gminy Łomża. W latach trzydziestych wysiłki społeczności lokalnej i centralne położenie wsi przyczyniły się do wybudowania w Wygodzie budynku szkoły powszechnej. Decyzją ówczesnej rady gminy Puchały  z dnia 24 października 1936 roku nowo wzniesionemu budynkowi szkolnemu nadano nazwę: Publiczna Szkoła Powszechna Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Modzelach- Wygodzie. Kierownikiem nowej szkoły został Antoni Korsak, kadra nauczycielska liczyła 8 osób, natomiast we wszystkich klasach według różnych szacunków uczyło się od 200 do 280 uczniów.

Mieszkańcy  nie zdążyli nacieszyć się nową szkołą, gdyż wybuchła kolejna II wojna światowa. Podczas okupacji Niemcy zrobili w szkole magazyn, gdzie składowali zboże, które ściągali od miejscowych gospodarzy. W roku 1945, kiedy wschodnie ziemie Polski zostały oswobodzone przez Armię Czerwoną i Wojsko Polskie, w szkole był obóz, w którym przebywali jeńcy niemieccy. A kiedy front przesunął się  na zachód, szkoła była wolna.

Remontu szkolnego budynku ze zniszczeń wojennych podjął się pracowity i energiczny kierownik Feliks Jarząbczyk. Dzięki niemu z dniem 1 kwietnia 1945 roku rozpoczęto naukę. Uruchomiono pięć klas w dwóch salach. Nauka odbywała się na trzy zmiany.  Z dniem  1 września  1945 roku naukę rozpoczęto w czterech salach lekcyjnych.

Lata 60 to kolejny etap rozwoju placówki. Kierownikiem zostaje Eugeniusz Wardaszka. Powstaje koncepcja rozbudowy bezpośredniej istniejącego budynku szkolnego i dodatkowo budowy świetlicy na działce szkolnej.

Do lat siedemdziesiątych zostaje wybudowany dodatkowy pawilon z zapleczem, wykorzystywany podczas organizowanych imprez i spełniający funkcję sali gimnastycznej. Zaprojektowano i wykonano kompleks boiskowy  z bieżnią, boiskiem do koszykówki, boiskiem do piłki ręcznej, boiskiem do siatkówki, rzutni kulą i skocznią w dal. W roku szkolnym 1978/79 w Zbiorczej Szkole Podstawowej w Wygodzie uczyło się 224 uczniów, w filii Modzele Wypychy 37 uczniów, w filii Podgórze 36 uczniów.

Po 52 latach Szkoła podstawowa w Wygodzie odzyskała imię Józefa Piłsudskiego. 5 października 1991 r. szkoła otrzymała również sztandar, na którym widnieją słowa Adama Asnyka „Szukajcie prawdy jasnego płomienia”.

W 2004 r., gdy funkcję dyrektora szkoły pełniła p. Wanda Kuczyńska, ruszyły prace przygotowawcze do budowy nowoczesnego budynku szkoły,  zaś 7 października 2005 r. został wmurowany uroczyście kamień węgielny.

1 kwietnia 2008 roku to niezwykle ważny dzień w historii społeczności szkolnej i lokalnej Wygody. Właśnie wtedy 127 uczniów rozpoczęło naukę w nowo wybudowanym budynku szkolnym, dostosowanym  do potrzeb osób z niepełnosprawnością, posiadający sale do gimnastyki korekcyjnej i salę gimnastyczną.

W 2010 r. dyrektorem szkoły, wyłonionym w drodze konkursu, zostaje pani Małgorzata Arnista, która szkołą zarządza do dzisiaj. Pani dyrektor zachowuje dawne, dobre tradycje szkoły, ale wprowadza też nowe. Jednocześnie zabiega o rozwój bazy dydaktycznej nowego budynku placówki. Sukcesywnie pozyskiwany jest nowy sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne, w tym komputery, projektory, tablice multimedialne, laptopy dla uczniów i nauczycieli,  wybudowane zostaje boisko, plac zabaw, siłownia, zmienione zostają drzwi wejściowe na bezpieczniejsze, pozwalające na kontrolę wejść i wyjść.

Podniosłemu Jubileuszowi 105-lecia istnienia i 88 nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, który odbył się 10 maja 2024 r., towarzyszyły występy: chóru Amici, uczniów szkoły oraz festyn rodzinny. Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć filmy, przypominające historię placówki.

Osoby zasłużone dla szkoły, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy i przyjaciele szkoły otrzymali pamiątkowe „marszałki”, czyli wykonane z pszczelego wosku, popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Gośćmi jubileuszy byli przedstawiciele oświaty i wielu instytucji publicznych z regionu. Obecny był m.in. senator Marek Komorowski, wójt Gminy Łomża Piotr Kłys, były wójt Kazimierz Dąbkowski, wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego Anna Gawrych, radny powiatu Tomasz Chojnowski reprezentujący posła i wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego, Wiceprezes Zarządu Krajowego Zwiazku Piłsudczyków RP Józef Zysk.

Dzień wcześniej w intencji szkoły, jej pracowników i uczniów, została odprawiona Msza św.  w Kościele NMP Matki Kościoła w Wygodzie,  celebrowaną przez ks. prob. A. Popielskiego,  ks. rek. P. Kazimierskiego i ks. prob. J. Chojnowskiego,  społeczność SP Wygoda rozpoczęła świętowanie 105-lecia powstania szkoły i 88 rocznicę nadania jej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Następnie dokonano odsłonięcia popiersia Marszałka Piłsudskiego, w budynku szkoły.

 

 

Fotogaleria