W hołdzie Sybirakom wywiezionym na nieludzką ziemię

Foto nr 41607
Fotogaleria
Piękny, słoneczny, lekko mroźny dzień 16 lutego 2017 r., a w pamięci żyjących jeszcze Sybiraków 40 stopniowy mróz, poranek 10 lutego 1940 r., przerwany łomotaniem kolb karabinów do drzwi przez żołnierzy NKWD. W 77 rocznicę deportacji Polaków na Sybir, przed czekającym na odsłonięcie pomnikiem stanęli Ci, którzy doświadczyli cierpienia na Golgocie Wschodu oraz Ci, którzy chcą ocalić od zapomnienia te trudne chwile w dziejach narodu polskiego. - Ostatni Sybiracy odchodzą już z tego świata i to od nas zależy, czy kolejne pokolenia zachowają ich w pamięci – mówił podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Sybiru Wójt Piotr Kłys.

Po uroczystej mszy celebrowanej przez biskupa pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego, z kościoła parafialnego w Podgórzu w kierunku placu przez biblioteką, krokiem marszowym, przy dźwiękach orkiestry udała się kolumna z pocztami sztandarowymi na czele. Przybyli na uroczystość zgromadzili się na placu przed Biblioteką Publiczną Gminy Łomża wokół blaszanego, pordzewiałego monumentu, symbolizującego wagon, w którym wywożeni byli Sybiracy. Na etapie projektowania są jeszcze tory i Aleja Pamięci z nazwiskami mieszkańców Podgórza, które dopełnią miejsce upamiętnienia ofiar.

Uroczystego odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Sybiru dokonali: Ks Biskup Tadeusz Bronakowski, Senator Anna Maria Anders, Wójt Piotr Kłys, Dyrektor Biblioteki Wiesława Kłosińska, Sybirak wywieziony z Podgórza – Roman Kalista oraz Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK w Grodnie Weronika Sebastianowicz. Ks Biskup poświęcił monument, delegacje złożyły wieńce, kwiaty i zapaliły znicze, a chór męski z Podgórza odśpiewał a capella hymn Sybiraków.

Druga część uroczystości przeniosła się do budynku Biblioteki Publicznej Gminy Łomża,  gdzie zaproszeni gości i mieszkańcy gminy wysłuchali koncertu Orkiestry Dętej z Podgórza, przeplatanego wierszami recytowanymi przez laureatów konkursu powiatowego „Syberyjskie niebo – wczoraj i dziś”. Po części artystycznej, swoją refleksją o losie Sybiraków podzielili się przybyli na uroczystość goście wśród których znaleźli się m.in.: Senator Anna Maria Anders, posłowie na Sejm RP: Bernadeta Krynicka i Lecha Antoni Kołakowski, Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK Weronika Sebastianowicz.

Szczególne wyrazy uznania należą się Pani Wiesławie Kłosińskiej – Dyrektor Publicznej Biblioteki Gminy Łomża za upór i determinację w dążeniu do postawienia Pomnika Pamięci Ofiar Sybiru. Już w ubiegłym roku, w 76 rocznicę zesłania na Sybir, dzięki działaniom Pani Dyrektor na wzgórku przez biblioteką stanął brzozowy krzyż w hołdzie Sybirakom. Wtedy Pani Wiesława obiecała, że obok niego stanie pomnik. Po roku przygotowań, organizowanych spotkaniach patriotycznych z cyklu „Syberyjskie niebo – wczoraj i dziś”, pracach przy projekcie monumentu, udało się spełnić daną obietnicę. W trakcie uroczystości Danuta Pieńkowska – Wolfart, w imieniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków, odznaczyła Panią Wiesławę Złotą Odznaką Sybiraka, której się nie spodziewała. Również Wójt Piotr Kłys podziękował jej za zorganizowanie uroczystości odsłonięcia pomnika, pochwalił za kreatywność i obiecał, że od teraz święto na cześć Sybiraków na stałe zostanie wpisane do kalendarza gminnych uroczystości.

Podziękowania należą się także darczyńcom, którzy okazali wsparcie finansowe i duchowe: Annie i Janowi Alińskim, Anecie i Wojciechowi Kostro, Andrzejowi Cieślik, Bartoszowi Kłosińskiemu, Tadeuszowi Łuczakowi, Marcie i Wiesławowi Baczewskim.

W Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Pamięci Sybiraków znaleźli się:

- Przedwodnicząca Komitetu Honorowego Anna Maria Anders- Senator, sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Dialogu Międzynarodowego

-Bp Janusz Stepnowski – Biskup diecezjalny

-Bp Tadeusz Bronakowski- Biskup pomocniczy

-Piotr Gliński- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

-Krzysztof Jurgiel- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-Jarosław Zieliński- Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

-Bohdan Józef Paszkowski- Wojewoda Podlaski

-Jarosław Książek- Konsul Generalny RP w Grodnie

-Jarosław Szarek- Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

- Danuta Wolfart- Pieńkowska- Prezes Zarządu Związku Sybiraków w Łomży

- Weronika Sebastianowicz- Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej w Grodnie

- Mieczysław Kuzia- Przewodniczący Rady Gminy Łomża

 

Fotogaleria