Wozy strażackie dla OSP Konarzyce i OSP Siemień Nadrzeczny

Foto nr 43116
Fotogaleria
Strażacy z OSP Konarzyce mają fabrycznie nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Iveco, a strażacy z OSP Siemień Nadrzeczny cieszą się z przekazanego im z OSP Konarzyce samochodu gaśniczego Star. Uroczystość przekazania samochodów odbyła się w sobotę 7 października 2023 r.

Samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP Konarzyce, to drugi nowy pojazd bojowy, który w tym roku trafił do strażaków z Gminy Łomża. Tydzień wcześniej odbyło się poświęcenie i przekazanie do służby nowego wozu strażackiego w Starych Kupiskach.

Nowy samochód OSP Konarzyce jest podobny do tego strażaków ze Starych Kupisk – także na podwoziu Iveco. Kosztował 1 045 500 złotych. Gmina Łomża na jego zakup wyłożyła 500 000 złotych. Pozostałą kwotę, tj. 450 000 złotych, przekazał Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, 20 000 złotych otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Podlaskiego, a brakujące 75 500 złotych Gmina Łomża pozyskała z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa, przyznanej przez Premiera Mateusza Morawieckiego.

Strażacka uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. NMP Częstochowskiej w Łomży, której przewodniczył ksiądz proboszcz Paweł Bejger. W eucharystii uczestniczyły poczty sztandarowe wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Łomża, przedstawiciele parlamentu, samorządu oraz służb mundurowych. Następnie, druhowie i goście zgromadzili się przy remizie strażackiej w Konarzycach, gdzie odbyło się oficjalne przekazanie, poświęcenie i wprowadzenie do służby wozów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Konarzyce i OSP Siemień Nadrzeczny. Do tej drugiej jednostki trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star z 2004 r., który strażacy z Konarzyc użytkowali przez ostatnie 4 lata.

Wójt Piotr Kłys podkreślił, że zdobycie pojazdu dla Konarzyc było trudnym i nieoczywistym zadaniem. Zwrócił uwagę na to, że jest to rzadki przypadek, kiedy jedna gmina pozyskuje dwa wozy strażackie jednocześnie w jednym konkursie. W swoim przemówieniu wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu nowego pojazdu, w szczególności wicemistrzowi MSWiA Maciejowi Wąsikowi, posłowi na Sejm Jarosławowi Zielińskiemu, senatorowi Markowi Komorowskiemu, prezesowi WFOŚiGW Maciejowi Borzyszkowskiemu i wicemarszałkowi Markowi Olbrysiowi.

Wójt podkreślił również, że wszystkie jednostki OSP w gminie są obecnie bardzo dobrze lub dobrze wyposażone. - Wy druhowie pomagacie mi realizować zadanie własne gminy, jakim jest bezpieczeństwo. Wszystkim swoim poprzednikom, prezesom reprezentowanym dzisiaj przez prezesa dh Kazimierza Dąbkowskiego składam meldunek, że zadanie, którym jest dbałość o jednostki ochotnicze naszej gminy, wypełniam dobrze. Będę to robił najdłużej jak tylko się da, a na pewno z tymi ludźmi którzy tutaj są i z tymi, którzy zostali w gotowości w swoich jednostkach, uda się to zrobić – dodał włodarz gminy.

Poseł Jarosław Zieliński wyraził swoje podziękowania wobec strażaków za ich ofiarność i zaangażowanie w służbę społeczną. - To ewenement na skalę europejską, może i światową. Nikt nie ma takiej formacji, żeby było 16 tysięcy jednostek OSP w kraju średniej wielkości, którzy by tak ofiarnie byli gotowi nieść pomoc ludziom w potrzebie – mówił parlamentarzysta.

Również senator Marek Komorowski, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Białymstoku i przewodniczącego Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP, wyraził radość z zakupu nowego pojazdu strażackiego.

Po uroczystym przekazaniu kluczyków do pojazdów prezesom jednostek z Konarzyc i Siemienia Nadrzecznego przez posła Zielińskiego, senatora Komorowskiego i wójta Kłysa, samochody zostały poświęcone przez ks. Pawła Bejgera oraz ks. Jarosława Świderka, powiatowego kapelana strażaków.

Fotogaleria